Trgatev na Kogu

V sredo, 23. septembra je na Kogu potekala tradicionalna A?olska trgatev. S A?karjami in A�brentami so seA� v vinograd podali uA?enci podruA?niA?ne A?ole, njihovi starA?i,A�babice in dedkiA�ter uA?enci prvega triletja OA� MiklavA? z uA?iteljicami.A�TudiA�otroci iz vrtca z vzgojiteljicami so se nam pridruA?ili.   več →

A�D – PohodniA?tvo in druge A?portne raznoterosti

V A?etrtek, 3.9.2015 smo izvedli A?portni dan. Glavna dejavnost je bila pohodniA?tvo. A�Vsak razred pa je imel tudi dopolnilno dejavnost in tako so uA?enci od 1.-.3 in uA?enci od 4.- 6. razreda imeli elementarno A?tafetne igre. 7. razred jeA�preizkusil v streljanju z zraA?no puA?ko. UA?enci A�8. in 9. razreda pa so se seznanili z nordijskim.. več →

TD – Obisk muzeja “Ralo”

Zaradi morebitnih del na parkiriA?A?u smo letos izvedli kar dva dneva dejavnosti takoj na zaA?etku A?olskega leta. Prvi je bil na vrsti tehniA?ki dan. PeA? smo se sprehodili do Cubra . Tam smo si ogledali muzej “Ralo”. A�V njem pa je shranjena dediA?A?ina kmetijskega orodja. več →

Prvi A?olski dan

Zopet smo se zbrali. Vse naA?e poA?itniA?ke dogodivA?A?ine smo si morali povedati. No, nekaj pa sta imela za povedati tudi g. ravnatelj Vlado Hebar in g. policist Kristijan DogA?a. Upajmo, da bodo opozorila na zaA?etku A?olskega leta zalegla in jih bodo uA?enci in uA?itelji upoA?tevali celotno A?olsko leto! več →

PrvoA?olA?ki 2015-16

To pa je nekaj utrinkov prihoda naA?ih novih uA?encev in spoznavanje uA?ilnice ter uA?iteljice. Na koncu pa so se posladkali A?e s torto! več →

Izgradnja parkiriA?A?a

Med letnimi poA?itnicami so s gradbinci resno lotili naA?ega velikega problema in sicer gradnje parkiriA?A?a pri OA� MiklavA?. Uspeli so in pravoA?asno zakljuA?ili z deli, A�tako da smo nemoteno lahko priA?eli s poukom. več →