OPB- Ustvarjalna delavnica

V ponedeljek, 23.11. 2015 A�so uA?iteljice , ki pouA?ujejo v OPB organizirale ustvarjalo delavnico za starA?e in otroke , ki obiskujejo OPB. Tokrat so izdelovali adventne venA?ke, katere so razstavili in kasneje si jih bodo tudi odnesli domov. Odziv starA?ev je bil zelo dober, saj so se resniA?no odzvali v velikem A?tevilu. Ob prijetnem druA?enju.. več →

ND – Tradicionalni slovenski zajtrk

V petek, 20.11.2015 smo na naA?i A?oli izvedliA�A�dan dejavnosti na temo zdrave prehrane. PridruA?ili smo se vse slovenskemu projektu “Zdrav slovenski zajtrk”. Ga. Lesjak nam je na kratko predavala o A?ebelarstvu, A�nauA?ili smo se delati “sireke”in namaze, A�spekli smo orehovo potico, nauA?ili smo se pripraviti repo za ozimnico, izdelovali hotele za A?uA?elke, obiskali pa smo.. več →

ND – Dan za spremembe

V A?etrtek, 5. novembra 2015 smo izvedli naravoslovni dan in ga poimenovali ” Dan za spremembe”. Urejali smo A?olski vrt, trim stezo, delali podtaknjence, zasadili vrtnice, in pripravili ter oznaA?ili varno pot do A?ole, igriA?A?a in delavnice. več →

AV- avdio video krožek 2016-17

Pri AV krožku smo tudi letos sestavili novo ekipo in upam, da bo vsaj tako dobro delovala kot vse prejšnje, Če ne še bolje. Naš glavni letošnji cilj je, da se učenci naučijo montaže filmov s programom Pinnacle. Naslednja cilja sta nam, da izdelamo novi predstavitveni film o naši šoli in da sproti poteka program.. več →

Šolsko tekmovanje BOBER

Šolsko tekmovanje BOBER iz računalniške pismenosti bo potekalo v tednu od 9. do 13. novembra na naši šoli. Sodelujejo lahko učenci od drugega do devetega razreda. Mlajši učenci rešujejo naloge na papir (2. do 5. razred), za ostale pa poteka tekmovanje preko spleta. O dnevu in A?asu tekmovanja bodo prijavljeni učenci obveščeni naknadno.   Mentorica:.. več →