Uporaba mobilnih naprav

A� A� A�S sklepom na pedagoA?ki konferenci, 8. 12. 2015 je dovoljena uporaba mobilnih naprav ( mobilni telefon, tablica, prenosni raA?unalnik) za uA?ence v izobraA?evalne namene. Pogoji: Pravila_mobilne_naprave /priloga A?olskih pravil/ Soglasje_starsi_mobilne_naprave več →

Nogomet- medobA?insko tekmovanje

V ponedeljek, 14.12.2015 smo se udeleA?ili medobA?inskega tekmovanja v nogometu za fante.Tekmovanje je potekalo pri Veliki Nedelji. Sodelovale so vse A?ole z naA?ega podroA?ja. A�ole so bile razvrA?A?ene po skupinah in v tem skupinskem delu smo premagali OA� Velika Nedelja zA�A�6:0 in OA� Ivanjkovci zA�A�2:0. Tako smo se uvrstili v finale, kjer smo z 1:0.. več →

Nogomet – medobA?insko tekmovanje

V ponedeljek, 14.12.2015 smo se s A?olsko ekipo fantov udeleA?ili medobA?inskega tekmovanja v nogometu. Ekipa je zelo uspeA?no zastopala naA?o A?olo, saj so fantje zmagali v svoji skupini in kasneje v finalu premagali A?e OA� OrmoA? in tako osvojili prvo mesto ter se uvrstili na podroA?no tekmovanje!. A?estitke fantje. več →

KD – Ljudsko izroA?ilo ( ples, pesem, igra)

V petek, 11. decembra 2015, A�smo na naA?i A?oli imeli dan dejavnosti, ki smo ga poimenovali: ” Ljudsko izroA?ilo (ples, pesem in igra )”.A�Pri izvedbi dneva so nam moA?no pomagali predstavniki mladinske folklorne skupine “Podkev” pod vodstvom ga. Leonide Novak! UA?enci so se v kratkem A?asu seznanili z razliA?nimi oblikami ljudskega izroA?ila in aktivno sodelovali.. več →

MedobA?insko tekmovanje v rokometu – fantje

V sredo, 2.12.2015 so se uA?enci udeleA?ili medobA?inskega tekmovanja v rokometu in zasedli drugo mesto. S tem doseA?kom so se uvrstili na podroA?no tekmovanje. več →

Rokomet (medobA?insko tekmovanje)- fantje

  V A�sredo, 2.12.2015 smo se s A?olsko ekipo fantov udeleA?ili medobA?inskega tekmovanja v rokometu. Tekmovanje je potekalo v OrmoA?u. Najprej smo igrali neodloA?eno z ekipo Velike Nedelje in priredili prvo veliko preseneA?enje, potem smo potrebovali visoko zmago proti OA� Ivanjkovci, ker smo le tako lahko priA?li v finale. Tudi to nam je uspelo in.. več →

A�olsko tekmovanje BOBER – REZULTATI

BRONASTO PRIZNANJEA�so osvojili: 2 .razred NeA?a Pesrl Aleks AntoliA? 3. razred Domen KolariA? Kimi Sombolec Petek A?ana ZemljiA? 4. razred Ana Arnuga (PodruA?nica Kog) 5. razred Lea Polanec 6. razred Bjan MikloA?iA? Stefanija FlinA?ec Sergej Trstenjak Teo Prapotnik 7. razred Miha Lukman Rudi Zadravec 8. razred Erik Hauzer Lara PetroviA? 9. razred Matej Novak Nives.. več →