Uporaba mobilnih naprav

A� A� A�S sklepom na pedagoA?ki konferenci, 8. 12. 2015 je dovoljena uporaba mobilnih naprav ( mobilni telefon, tablica, prenosni raA?unalnik) za uA?ence v izobraA?evalne namene. Pogoji: Pravila_mobilne_naprave /priloga A?olskih pravil/ Soglasje_starsi_mobilne_naprave več →

Nogomet – medobA?insko tekmovanje

V ponedeljek, 14.12.2015 smo se s A?olsko ekipo fantov udeleA?ili medobA?inskega tekmovanja v nogometu. Ekipa je zelo uspeA?no zastopala naA?o A?olo, saj so fantje zmagali v svoji skupini in kasneje v finalu premagali A?e OA� OrmoA? in tako osvojili prvo mesto ter se uvrstili na podroA?no tekmovanje!. A?estitke fantje. več →

KD – Ljudsko izroA?ilo ( ples, pesem, igra)

V petek, 11. decembra 2015, A�smo na naA?i A?oli imeli dan dejavnosti, ki smo ga poimenovali: ” Ljudsko izroA?ilo (ples, pesem in igra )”.A�Pri izvedbi dneva so nam moA?no pomagali predstavniki mladinske folklorne skupine “Podkev” pod vodstvom ga. Leonide Novak! UA?enci so se v kratkem A?asu seznanili z razliA?nimi oblikami ljudskega izroA?ila in aktivno sodelovali.. več →

MedobA?insko tekmovanje v rokometu – fantje

V sredo, 2.12.2015 so se uA?enci udeleA?ili medobA?inskega tekmovanja v rokometu in zasedli drugo mesto. S tem doseA?kom so se uvrstili na podroA?no tekmovanje. več →