3. VIO

6. razred

Urnik oddelka

Razredničarka: Ana Županič

Sorazrednik: Franc Fajfar

Predstavnik staršev:

Predstavniki razreda:

  • predsednik:
  • blagajnik:
  • tajnik:
  • predstavnika v otroškem parlamentu:

7. razred

Razredničarka: SUZANA KOSEC

Sorazredničarka: SIMONA KLASINC

Predsednica: ANA ARNUGA

Blagajničarka: TEJA GRADIŠČAJ

Tajnica: KLARA ANUŠEK

Predstavnika za šolski parlament: MOJCA BEDEKOVIČ, JAN TRSTENJAK

 

 


juggling-work-on-unicycle-300x285

8. razred

Razredničarka: Simona Tomažič

Sorazrednik: Sonja Fajfar

Predstavnik staršev:  Stanka Miholič

 Predstavniki razreda:

  • predsednik: Žiga Špendija
  • tajnica: Eva Rakuša
  • blagajnik: Romano Koroša
  • predstavniki v šolskem parlamentu: Lea Polanec, Eva Rakuša

urnik oddelka 8.a

 


9. razred

Razrednik: Saša Horvat

Sorazrednik: Nadja Domjanić Curk

Predstavnica staršev: Melita Tušek

  • predstavnica oddelka: Eva Pesrl
  • predstavnika šolske skupnosti: Stefanija Flinčec in Niko Kosec