Kros – medobA?insko tekmovanje

V ponedeljek, 2.10.2017 je v lepem ambientu ormoA?kega parka potekal medobA?inski kros za osnovne A?ole. UdeleA?ila se ga je tudi naA?a A?ola. Ekipno zelo teA?ko dosegamo dobre rezultate ampak posamezno pa skoraj vedno izstopamo. Tudi letos je bilo tako in zopet se je pokazalo. da se dodatno delo vednoA� pozitivno obrestuje. več →

CA�OD 6.-8. r

UA?enci od 6. do 8. razreda naA?e A?ole so uA?ni teden preA?iveli v CA�OD “Rak” v Rakovem A�kocjanu. Vsebine, ki so jih uA?enci spoznavali na terenu (Naravoslovne, kulturne in A?portne) A�so bile zelo zenimive, pouA?ne in drugaA?ne. več →

Naravoslovni dan – “OrmoA?ke Lagune”

V A?etrtek, 14.9.2017 smo imeli na naA?i A?oli naravoslovni dan. Naravoslovni dan je potekal za uA?ence od 6. do 9. razreda. Obiskali smo OrmoA?ke Lagune, ki so pred kratkim A�tudi uradno dobile naziv narvnega rezervata Slovenije. UA?enci so se razdelili v 3 skupine in si ogledali znamenitosti rezervata. več →

A�portni dan – Kolesarjenje in zabavne igre

V soboto, 9.9.2017 smo izvedli skupni A?portni dan za vse uA?ence na A?oli.UA?enci od 6.-9. razreda so kolesarili v SrediA?A?e, kjer so nadaljevali z zabavnimi igrami. UA?enci d 1.-5. razreda pa so v SrediA?A?u ob Dravi izvajali razliA?ne zabavne igre. Sodelovali pa smo tudi A�na kulturnem podroA?ju saj so naA?i uA?enci zapeli pesem na otvoritvi.. več →

Športni dan – “Raznoterosti”

V torek, 5.9.2017 smo za učence od 6.-9. razreda imeli športni dan na katerem smo izvajali različne športne dejavnosti: Igrali smo odbojko, nogomet, kegljali smo in streljali z zračno puško. Vmes pa so učenci bili še deležni pohodništva saj so morali iz MIklavža iti na strelišče na Vinski Vrh.  Učenci so obiskali vsa postaje s.. več →

TehniA?ki dan – Varna pot

V ponedeljek,4.9.2017 smo na naA?i A?oli organizirali TD za uA?ence od 6.-9. razreda z naslovom “Varna pot”! UA?enci so se pod vodstvom uA?iteljev odpravili na pot in si ogledali varne poti, ki vodijo v A?oli. Podrobno smo se ustavili na postajaliA?A?ih in ocenili katero postajaliA?A?e je varno , kateri ni najbolj varno in predlagali ukrepe.. več →

1. A?olski dan 2017-18

V petek, 1.9.2017 smo A�ponovno obiskali A?olske klopi, ki so nas A?e zelo pogreA?ale. Tokrat zaradi zamude pri izvajanju gradbenih del na naA?ih A?olskih zgradbah, smo s poukom priA?eli na rezervni lokaciji. Zbrali smo se na parkiriA?A?u pred KS . Po uvodnem nagovoru ravnatelja so se uA?enci skupaj z razredniki zbrali vA�improviziranih uA?ilnicah in se.. več →

Atletika – regijsko tekmovanje

V torek, 30.5.2017 je v Slovenski Bistrici potekalo regijsko tekmovanje v atletiki. Tudi 17 uA?encev naA?e A?ole se je uvrstilo na to tekmovanje. Zelo dobro so zastopali naA?o A?olo in osvojili kar 4 medalje in A?e kup dobrih uvrstitev in rezultatov. A?estitke! več →

25-let MiklavA?kega okteta

V soboto, 27.maja 2017 je MiklavA?ki oktet praznoval 25. obletnico delovanja. V ta namen so priredili koncert na katerem pa so sodelovali tudi A?olski zbori. Koncert je bil dobro obiskan, lep in uspeA?en! več →

Planinska A?ola v naravi 1. – 3. razred

UA?enci prvega triletja so se 25. in 26. maja udeleA?ili planinske A?ole v naravi.A�ZaA?asen dom so si izbrali na vrhu Pohorja in tam raziskovali favno in floro tega obmoA?ja. Bilo je lepo in zanimivo. več →