PREDAVANJE ZA STARA�E UA?ENCEV OD 4. DO 9. RAZREDA

Datum: 12. 3. 2019 A� OBVESTILO SpoA?tovani starA?i, obveA?A?amo vas, da danaA?nje predavanje na temo “Tvegani dejavniki v vzgoji” zaradi bolezni predavateljice odpade. Zahvaljujemo se za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.   Svetovalna delavka:A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� A�A�A�A�A�Ravnatelj: Nadja DomjaniA� Curk l.r.A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�.. več →

OBVESTILO -POUK V SOBOTO

SpoA?tovani starA?i, dragi uA?enci, obveA?A?amo vas, da v soboto 2. 2. 2019 za uA?ence ne bo pouka oz. dneva dejavnosti, kot smo naA?rtovali v skladu s A?olskim koledarjem in LDN A?ole. Ta dan bomo nadomestili z delovno soboto 30.3.2019. Lepo pozdravljeni Kolektiv OA� MiklavA? pri OrmoA?u absoslutly no req. rx 2.5 lisinipril, absoslutly no req… več →

Obvestilo-novosti pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Datum: 11.12.2018 A�tevilka:60309-3/2018-2 A� OBVESTILO ZA STARA�E NOVOSTI PRI UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV   SpoA?tovani starA?i, obveA?A?amo vas, da se v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) za letne pravice, tj. do otroA?kega dodatka, drA?avne A?tipendije, zniA?anega plaA?ila vrtca ter subvencije malice in kosila, ki.. več →

VABILO STARA�EM OTROK V VRTCU IN PRVEGA VIO na predavanje ge. Zdenke Zalokar Divjak

VABILO   SpoA?tovani starA?i   Veseli nas, da vas lahko v torek, 6. 11. 2018 ob 16.00 uri v prostorih OA� Kog povabimo A�na predavanje psihologinje, dr. Zdenke Zalokar Divjak, avtorice A?tevilnih A?lankov in knjig s podroA?ja psihologije, vzgojeA� in komunikacije, z naslovom: international drugmart, international drugmart, international drugmart, international drugmart, international drugmart, international drugmart… več →

VABILO NA UVODNI SESTANEK STARA�EV VRTCA MIKLAVA? IN KOG

VABILO STARA�EM OTROK V VRTCU NA RODITELJSKI SESTANEK 30.8.2018 vabilo na RS-vrtec MiklavA? vabilo na RS- vrtec Kog pharmacy no prescription seroquel, pharmacy no prescription seroquel, pharmacy no prescription seroquel, pharmacy no prescription seroquel, pharmacy no prescription seroquel, pharmacy no prescription seroquel. več →

VABILO K VPISU V VRTEC ZA A�OLSKO LETO 2018/19

VABILO KA�VPISU OTROK V VRTEC MIKLAVA? PRI ORMOA?U Z ODDELKOM KOG Vpis otrok za A?olsko leto 2018/2019A�bo potekal od 3. do 5. APRILA 2018: torek, 3. APRILA, od 10.30 do 16.00 (V vrtcu MiklavA?) vpxl for sale, vpxl for sale, vpxl for sale, vpxl for sale, vpxl for sale, vpxl for sale. sreda, 4. APRILA,.. več →

VPIS V PRVI RAZRED

VPIS BO POTEKAL: Ai??V PRVI RAZRED MATIA?NE Ai??OLE MIKLAVA? PRI ORMOA?U: V Ai??OLIAi?? V MIKLAVA?U V PISARNI Ai??OLSKE SVETOVALNE DELAVKE V 1. NADSTROPJU: V TOREK 20.2.2018 OD 10.30 DO 14.00 V SREDO 21.2.2018 OD 11.OO DO 17.00 V PRVI RAZRED PODRUA?NICE NA KOGU V PROSTORIH Ai??Ai??OLE KOG : V A?ETRTEK 22.2.1018 OD 11.00 DO 16.00.. več →

TrA?nica poklicev

VABILO SpoA?tovani starA?i!   PoA?asi, a vztrajno se pribliA?uje trenutek, ko bodo vaA?i otroci postali srednjeA?olci. OdloA?itev o izbiri prave srednje A?ole je veA?krat teA?ka, vselej pa zelo pomembna. A?elimo si, da pred tem uA?enci in starA?i dobite A?im veA? informacij o programih, ki jih posamezne srednje A?ole izvajajo. V ta namen bomo tudi letos.. več →

Kostanjev piknik

Izpeljali smo tradicionalni kostanjev piknik. Kuhani in peA?eni kostnji so hitro izginili. Z njimi smo se posladkali s pomoA?jo predstavnikov A?olske skupnosti. veterinary no prescription, veterinary no prescription, veterinary no prescription, veterinary no prescription, veterinary no prescription, veterinary no prescription. več →

Sprejem prvoA?olA?kov v A?olsko skupnost

V tednu otroka so naA?i prvoA?olci postali pravi A?lani A?olske skupnosti. rhinc inc, rhinc inc, rhinc inc, rhinc inc, rhinc inc, rhinc inc. več →