BRIDGE – GLAS UČENCA

 GLAS UČENCA/UČENČEV GLAS- MOST DO UČENJA

V literaturi je ‘glas učenca’ opredeljen kot priložnost, s katero lahko učence opolnomočimo za smiselno vključevanje in sodelovanje v procesu izboljševanja njihovega doživljanja šole, spodbujanja njihove zavzetosti za učenje in izboljševanja odnosov med učiteljem in učencem.

Projekt “Glas učenca – most do učenja ali BRIDGE”  bo priskrbel/pripravil različne modele partnerskega sodelovanja z učenci, ki bodo zagotavljali osmišljene priložnosti za učenčevo aktivno udeležbo oz. učenčev glas in razvijanje spretnosti in odnosov, ki jih bodo učenci potrebovali kot odgovorni in demokratični državljani.

BRIDGE bo oblikoval/razvijal in izvajal zamisli o pedagoški praksi, ki spodbuja učenčevo aktivno vlogo pri učenju z izgrajevanjem mostov med učenci in učitelji. 

Mladi bodo pridobili koristi na najrazličnejših področjih:  večja samozavest, samospoštovanje, odgovornost, komunikacijske spretnosti, značilnosti vodenja, zmožnost prisluhniti drugemu itd. S prevzemanjem aktivnejše vloge pri učenju bodo učenci lahko razvijali lastne samoregulacijske zmožnosti. Večjo angažiranost/zavzetost in motiviranost bomo dosegli s tem, da bomo učencem dali besedo /da bomo omogočili učencev glas

BRIDGE bo torej razvil različne modele partnerskega sodelovanja z učenci z namenom

  • povečati/izboljšati učenčevo angažiranost/zavzetost/ aktivno vlogo in sodelovanje /participacijo, ki bosta /bodo utrdili/ okrepili odnos med učiteljem in učencem in

  • spodbujati razvoj spretnosti in odnosov, ki jih učenci potrebujejo, da se bodo lahko razvili v odgovorne in demokratične državljane.

  • PRVO SREČANJE VKLJUČENIH ŠOL V PROJEKT – Ljubljana, 28. januar 2017

  •  REGIJSKO SREČANJE ŠOL V PROJEKTU BRIDGE, ki sta se ga poleg članov tima naše šole udeležili tudi učenki Eva Rakuša in Lea Polanec je potekalo v OŠ Ivanjkovci 24.marca 2017.

Slika3 Slika5 Slika6 Slika1

  •  LETOŠNJE DELOVNO SREČANJE ŠOL V PROJEKTU BRIDGE je potekalo v OŠ Črenšovci in hotelu v Ljutomeru,  6 in 7. oktobra 2017. Poleg članov tima naše šole so se srečanja udeležili tudi učenci Ana Arnuga, Jan Trstenjak in Mojca Bedekovič, ki so aktivno in zavzeto opravili svoje delo. Učenci so sodelovali pri analizi učnih ur, ki so si jih ogledali skupaj z učitelji in oblikovali kriterije za “glas učenca”.

20171006_161456 20171006_161505 20171006_161724

  • V petek, 12. januarja 2018 se je tim naše šole, v okviru projekta “Bridge- glas učenca”, udeležil mednarodne konference o formativnem spremljanju v Ljubljani. Z nami so bili tudi predstavniki učencev 6. razreda, ki so skupaj z učiteljico Natalijo Paušner predstavili svoj pouk matematike..

     Poglejte si več o tem.