BRIDGE – GLAS UČENCA

GLAS UČENCA/UČENCEV GLAS- MOST DO UČENJA

V literaturi je glas učenca opredeljen kot priložnost, s katero lahko učence usposobimo za smiselno vključevanje in sodelovanje v procesu izbraževanja njihovega doživljanja šole, spodbujanja njihove zavzetosti za učenje in izboljševanja odnosov med učiteljem in učencem.

Projekt “Glas učenca” most do učenja ali BRIDGE” bo priskrbel/pripravil različne modele partnerskega sodelovanja z učenci, ki bodo zagotavljali osmišljene priložnosti za učenčevo aktivno udeležbo oz. učenčev glas in razvijanje spretnosti in odnosov, ki jih bodo učenci potrebovali kot odgovorni in demokratični državljani.

BRIDGE bo oblikoval/razvijal in izvajal zamisli o pedagoA?ki praksi, ki spodbuja učenčevo aktivno vlogo pri učenju z izgrajevanjem mostov med učenci in učitelji.

Mladi bodo pridobili koristi na najrazličnejčih področjih: večja samozavest, samospoštovanje, odgovornost, komunikacijske spretnosti, značilnosti vodenja, zmožnost prisluhniti drugemu itd. S prevzemanjem aktivnejše vloge pri učenju bodo učenci lahko razvijali lastne samoregulacijske zmožnosti. Večjo angažiranost/zavzetost in motiviranost bomo dosegli s tem, da bomo učencem dali besedo /da bomo omogočili učenčev glas.

BRIDGE bo torej razvil različne modele partnerskega sodelovanja z učenci z namenom

 • povečati/izboljšati učenčevo angažiranost/zavzetost/ aktivno vlogo in sodelovanje /participacijo, ki bosta /bodo utrdili/ okrepili odnos med učiteljem in učencem in

 • spodbujati razvoj spretnosti in odnosov, ki jih učenci potrebujejo, da se bodo lahko razvili v odgovorne in demokratične državljane.

 • PRVO SREAČNJE VKLJUČENIH ŠOL V PROJEKT – Ljubljana, 28. januar 2017

 • REGIJSKO SREČANJE ŠOL V PROJEKTU BRIDGE, ki sta se ga poleg članov tima naše šole udeležili tudi učenki Eva Rakuša in Lea Polanec je potekalo v OŠ Ivanjkovci 24.marca 2017.

Slika3 Slika5 Slika6A�Slika1

 • LETOŠNJE DELOVNO SREČANJE ŠOL V PROJEKTU BRIDGE je potekalo v OŠ Črenšovci in hotelu v Ljutomeru, 6 in 7. oktobra 2017. Poleg članov tima naše šole so se srečanja udeležili tudi učenci: Ana Arnuga, Jan Trstenjak in Mojca Bedekovič, ki so aktivno in zavzeto opravili svoje delo. Učenci so sodelovali pri analizi učnih ur, ki so si jih ogledali skupaj z učitelji in oblikovali kriterije za “glas učenca”.

20171006_161456 20171006_161505 20171006_161724

 • V petek, 12. januarja 2018 se je tim naše šole, v okviru projekta “Bridge- glas učenca”, udeležil mednarodne konference o formativnem spremljanju v Ljubljani. Z nami so bili tudi predstavniki učencev 6. razreda, ki so skupaj z učiteljico Natalijo Paušner predstavili svoj pouk matematike..

   Poglejte si več o tem.

 • Jan, Mojca in Lea so se udeležili  d e b a t n e  k a v a r n e ŽIVIMO ŠOLO PRIHODNOSTI, ki je bila v četrtek, 18. aprila 2019 na Zavodu RS za šolstvo v Ljubljani. 

Z učenci in dijaki so spregovorili o rezultatih dela mednarodnega projekta Erasmus+ Glas učenca – most do učenja.
Učenci in dijaki so predstavili šolo prihodnosti, ki navdušuje tako učence kot tudi njihove starše. Spregovorili so o pouku, pri katerem se učitelji zavzemajo za partnerski odnos in kjer imajo učenci možnost graditi kakovostno znanje, ki temelji na razumevanju in njihovih izkušnjah.
Dr. Leonida Novak je po srečanju v zahvali šolam med drugim zapisala:
Hvala vsem, ki ste obogatili včerajšnje srečanje – neprecenljivo, saj smo uspeli postaviti most tudi do MIZŠ.

Otroci so pokazali, da znajo stvari povedati strokovno, sporočilno, prepričljivo. K vsemu temu pripomorete vi z načinom dela in vodenja na šolah.

Izjave udeležencev so bile navdihujoče. Dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič nam je povedala izjemne povratne informacije, predvsem pa nagovorila in spodbudila otroke. Naj delim z vami en zapis:

»Pa mali mišek Jan. Ta je boljši govorec kot pol parlamenta!«

ČESTITKE DRAGI JAN , MOJCA IN LEA IN HVALA, DA STE BILI DEL TE ZGODBE!

Več  o dogodku in fotogalerijo lahko najdete na spodnji povezavi.

https://www.zrss.si/objava/zivimo-solo-prihodnosti

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V okviru evalvacije projekta BRIDGE vas vabimo k izpolnjevanju anketnih vprašalnikov, ki so namenjeni učiteljem, našim učencem in njihovim staršem. Vprašalniki bodo od 24. 4. 2019 do 5. 6. 2019 dostopni na spletnih povezavah:

 • ZA UČITELJE:

https://www.1ka.si/a/216395

 • ZA STARŠE:

https://www.1ka.si/a/216385

 • ZA UČENCE:

https://www.1ka.si/a/216394