BRIDGE – GLAS UČENCA

GLAS UČENCA/UČENCEV GLAS- MOST DO UČENJA

V literaturi je glas učenca opredeljen kot priložnost, s katero lahko učence usposobimo za smiselno vključevanje in sodelovanje v procesu izbraževanja njihovega doživljanja šole, spodbujanja njihove zavzetosti za učenje in izboljševanja odnosov med učiteljem in učencem.

Projekt “Glas učenca” most do učenja ali BRIDGE” bo priskrbel/pripravil različne modele partnerskega sodelovanja z učenci, ki bodo zagotavljali osmišljene priložnosti za učenčevo aktivno udeležbo oz. učenčev glas in razvijanje spretnosti in odnosov, ki jih bodo učenci potrebovali kot odgovorni in demokratični državljani.

BRIDGE bo oblikoval/razvijal in izvajal zamisli o pedagoA?ki praksi, ki spodbuja učenčevo aktivno vlogo pri učenju z izgrajevanjem mostov med učenci in učitelji.

Mladi bodo pridobili koristi na najrazličnejčih področjih: večja samozavest, samospoštovanje, odgovornost, komunikacijske spretnosti, značilnosti vodenja, zmožnost prisluhniti drugemu itd. S prevzemanjem aktivnejše vloge pri učenju bodo učenci lahko razvijali lastne samoregulacijske zmožnosti. Večjo angažiranost/zavzetost in motiviranost bomo dosegli s tem, da bomo učencem dali besedo /da bomo omogočili učenčev glas.

BRIDGE bo torej razvil različne modele partnerskega sodelovanja z učenci z namenom

  • povečati/izboljšati učenčevo angažiranost/zavzetost/ aktivno vlogo in sodelovanje /participacijo, ki bosta /bodo utrdili/ okrepili odnos med učiteljem in učencem in

  • spodbujati razvoj spretnosti in odnosov, ki jih učenci potrebujejo, da se bodo lahko razvili v odgovorne in demokratične državljane.

  • PRVO SREAČNJE VKLJUČENIH ŠOL V PROJEKT – Ljubljana, 28. januar 2017

  • REGIJSKO SREČANJE ŠOL V PROJEKTU BRIDGE, ki sta se ga poleg članov tima naše šole udeležili tudi učenki Eva Rakuša in Lea Polanec je potekalo v OŠ Ivanjkovci 24.marca 2017.

Slika3 Slika5 Slika6A�Slika1

  • LETOŠNJE DELOVNO SREČANJE ŠOL V PROJEKTU BRIDGE je potekalo v OŠ Črenšovci in hotelu v Ljutomeru, 6 in 7. oktobra 2017. Poleg članov tima naše šole so se srečanja udeležili tudi učenci: Ana Arnuga, Jan Trstenjak in Mojca Bedekovič, ki so aktivno in zavzeto opravili svoje delo. Učenci so sodelovali pri analizi učnih ur, ki so si jih ogledali skupaj z učitelji in oblikovali kriterije za “glas učenca”.

20171006_161456 20171006_161505 20171006_161724

  • V petek, 12. januarja 2018 se je tim naše šole, v okviru projekta “Bridge- glas učenca”, udeležil mednarodne konference o formativnem spremljanju v Ljubljani. Z nami so bili tudi predstavniki učencev 6. razreda, ki so skupaj z učiteljico Natalijo Paušner predstavili svoj pouk matematike..

     Poglejte si več o tem.