Atletika – regijsko tekmovanje

V torek, 30.5.2017 je v Slovenski Bistrici potekalo regijsko tekmovanje v atletiki. Tudi 17 uA?encev naA?e A?ole se je uvrstilo na to tekmovanje. Zelo dobro so zastopali naA?o A?olo in osvojili kar 4 medalje in A?e kup dobrih uvrstitev in rezultatov. A?estitke! več →

25-let MiklavA?kega okteta

V soboto, 27.maja 2017 je MiklavA?ki oktet praznoval 25. obletnico delovanja. V ta namen so priredili koncert na katerem pa so sodelovali tudi A?olski zbori. Koncert je bil dobro obiskan, lep in uspeA?en! več →

Planinska A?ola v naravi 1. – 3. razred

UA?enci prvega triletja so se 25. in 26. maja udeleA?ili planinske A?ole v naravi.A�ZaA?asen dom so si izbrali na vrhu Pohorja in tam raziskovali favno in floro tega obmoA?ja. Bilo je lepo in zanimivo. več →

MedobA?insko tekmovanje v atletiki

V sredo, 17.5.2017 A�je potekaloA�A�na OrmoA?kem atletskem stadionu medobA?insko tekmovanje v atletiki. Tekmovanje se je udeleA?ila tudi naA?a A?ola. UA?enci naA?e A?ole so zelo dobro tekmovali in dosegli nekaj zares dobrih rezultatov. Osvojili smo kar 17 medalj in se A�tako z lepim A?tevilom uA?encev udeleA?ili regijskega tekmovanja. A?estitke!! več →

A�D – Atletski mnogoboj

V A?etrtek, 11.5.2017 smo izvedli A?portni dan za uA?ence od 3.- 9. razreda. Tema tega A?portnega dne je bila atletika. UA?enci so se pomerili v A?tirih razliA?nih disciplinah in njihove rezultate smo ovrednotili po najnovejA?em toA?kovnem sistemu. DoseA?enih je bilo nekaj zelo, zelo dobrih rezultatov in upajmo, da bodo ti uA?enci ponovili take razultate tudi.. več →

Evropska vas 2017

V torek, 9. 5. 2017, smo v OrmoA?u praznovali Dan Evrope. Z uA?enci sosednjih A?ol se druA?ili pred grajsko pristavo v okviru Evropske vasi.A� SedmoA?olci smo se A?e zgodaj odpravili v OrmoA?, kjer smo postavili stojnico. Seveda smo tudi predstavitev A�panije na odru opravili suvereno.   Ob koncu nas je zabaval raper Trkaj. In ker.. več →

“ZdruA?eni v pesmi” – glasbena prireditev Kog

V petek, 5.5.2017 je bila na Kogu glasbena prireditev na kateri so nastopali pevski zbori iz MiklavA?ke in Kogovske A?ole, vrtec Kog, starA?i OA� Kog, folklorna skupina A�Kog, kmeA?ke A?ene iz Koga, druA?tvo Antonovanje na Kogu in A?portno druA?tvo Kog. Prireditev je bila zelo lepa, sproA?A?ena in dobro obiskana. več →

TD – Dan Evrope / A�panija

V petek, 5.5.2017 smo imeli na naA?i A?oli dan dejavnosti. V okviru dneva Evrope smo podrobno spoznavali A�panijo. Imeli smo razliA?ne delavnice in tako na drugaA? naA?in spoznavali tradicijo, znamenitosti, lego in nasploh A�panijo. Izdelovali smo znamenite A�panske zgradbe, spoznavali njihov A?port, njihove tradicionalne jedi, A�kulturne in turistiA?ne znamenitosti, njihovo umetnost in …… Bilo je.. več →

Zlata kuhalnica

V A?etrtek, 4. maja se je ekipa kuharjev iz naA?e A?ole udeleA?eila tekmovanja Zlata kuhalnica”. UA?enke Eva P., Eva R. Lea, Maja, in Tanja so zelo dobro predstavljale naA?o A?olo in uspele pripraviti dobro in okusno jed. A?estitamo! več →

OrmoA?ki maraton – otroA?ki teki

V nedeljo, 23.4.2017 smo se s posamezniki udeleA?ili OrmoA?kega maratona. Tekmovali smo v kategoriji otroA?kih tekov. Dosegli smo zelo dobre rezultate: MaA?a Polanec je zamagala na 300 m, Eva RakuA?a je zmagala na 600 m in Tea Glavica je zmagala na 1200 m. A�Dekleta pa so tudi v A?tafeti 4x 300 m dosegla velik uspeh.. več →