Delavci šole

Za nemoteno delo v na centralni šoli Miklavž pri Ormožu, podružnici Kog, vrtcu Miklavž pri Ormožu in vrtcu Kog skrbi 43 delavcev. Trudimo se, da bi imeli učenci čim boljše pogoje za delo in učenje.

Seznam:

 
Vlado Hebar: vlado.hebar@guest.arnes.si  – ravnatelj
Bojana Zadravec: bojana.zadravec@guest.arnes.si – poslovna sekretarka
Jožica Novak: jozica.novak@guest.arnes.si – računovodkinja
Bojan Cunk: bojan.cunk@guest.arnes.si – učitelj ŠPO
Nadja Domjanić Curk: nadja.curk@guest.arnes.si
– pedagoginja, učiteljica ZGO
Franc Fajfar: franc.fajfar@guest.arnes.si -učitelj TIT, FIZ, VIO
Sonja Fajfar: sonja.fajfar@guest.arnes.si -učiteljica MAT
Simona Gregorec:simoma.gregorec@guest.arnes.si -učiteljica razredni pouk
Nevenka Jambriško: nevenka.jambrisko@guest.arnes.si -učiteljica razredni pouk
Simona Klasinc: simona.klasinc@guest.arnes.si -učiteljica SLJ, DKE
Andreja Koščak: andreja.koscak@guest.arnes.si – vzgojiteljica
Suzana Kosec: suzana.kosec@guest.arnes.si -učiteljica TJN
Saša Horvat: sasa.horvat1@guest.arnes.si -učiteljica SLJ
Leon Lah: leon.lah@guest.arnes.si -učitelj GUM
Lidija Mlinarič: lidija.mlinaric@guest.arnes.si -učiteljica razredni pouk
Maja Mrežar Korban – učiteljica TJA
Mojca Novak: mojca.novak@guest.arnes.si -učiteljica razredni pouk
Milena Orešnik: milena.oresnik@guest.arnes.si -učiteljica razredni pouk
Natalija Paušner: natalija.pausner@guest.arnes.si -učiteljica razredni pouk
Danica Zorec: danica.zorec@guest.arnes.si -učiteljica razredni pouk
Zdenka Meško -čistilka
Silva Pokrivač -čistilka
Danijel Prosnik -kuhar
Anica Strelec -kuharica
Dušan Strelec -hišnik
Silvo Kirič -hišnik
Fleur Tkalčec:
-knjižničarka
Tanja Novak -učiteljica razredni pouk
Irena Žalar -pedagoginja
Simona Tomažič -učiteljica BIO, KEM
Marija Fištravec Strnad -vzgojiteljica
Slavica Horvat -vzgojiteljica
Hilda Plohl -vzgojiteljica
Milena Kosec -pomočnica vzgojiteljice
Mateja Rakuša -pomočnica vzgojiteljice
Renata Šimunić -pomočnica vzgojiteljice
Majda Topličar -pomočnica vzgojiteljice
Danijela Prapotnik -kuharica
Anja Kocjan
-pomočnica vzgojiteljice
Andrej Pokrivač -učitelj BIO, PB
Boštjan Kolbl -učitelj MAT, GEO
Sabina Jurkovič učiteljica razrednega pouka
Ana A?upanić -učiteljica TJA
Mojca Grula -učiteljica likovne umetnosti