Ravnatelj

Pedagoški vodja in posvetovalni organ šole je ravnatelj.

Pristojnosti in naloge, ki jih opravlja ravnatelj, so opisane v 49. členu ZOFI-ja. Naloge ravnatelja  opravlja Vlado Hebar.

Naloge pedagoškega vodje na Podružnični šoli Kog opravlja ga. Tanja Novak.