Šolska knjižnica

ZAKLADNICA S POSLANSTVOM

 

knjiznica_2015

 

Šolska knjižnica je s svojim gradivom, urejenostjo in dejavnostjo redni del vzgojno-izobraževalnega procesa in razvoja. Je osrednja strokovna, informacijska in komunikacijska celica šole, namenjena pretoku znanj in vrednot.
Knjižnica bo sistematično zbirala, strokovno obdelovala, hranila in predstavljala knjižnično gradivo in ga dajala v uporabo učencem in učiteljem z namenom:
– zagotavljanja in omogočanja širitve in poglabljanja znanja in vedenja v okviru ciljev in vsebin učnega načrta za redni pouk, kakor tudi vse druge oblike organiziranega šolskega dela,
– privzgajanja zavesti o pomenu branja za življenje sodobnega človeka, knjižnične in informacijske vzgoje mladih bralcev in rast bralnega razumevanja; s tem namenom načrtujemo letos posebno dodatno razširjen spekter aktivnosti, usmerjenih v rast bralne in govorne kulture ter vseh vrst pismenosti.
Temu je posvečen obsežni projekt Pismenost  skrivna moč uspeha, del katerega so Bralna značka, Eko-bralna značka, sodelovanje pri projektih Rastem s knjigo 2017 – 2018, Mega kviz, sodelovanje v izboru Moje Naj knjige 2017, skupinske in individualne bralne urice,gostujoči knjižnici v obeh enotah vrtca …
 VEČ O DELU KNJIŽNICE
KNJIZNIČNI  RED 

URNIKI KNJIŽNICE IN KNJIŽNIČARKE 2017- 2018 
PROJEKT - "PISMENOST  SKRIVNA  MOČ  USPEHA"
  PRAVILA_ BRANJA _ZA _BRALNO_ ZNAČKO
PRIPOROČILNI  SEZNAMI ZA  BRANJE
UČBENIŠKI SKLAD

SEZNAM VSEH GRADIV NA OŠ MIKLAVŽ ZA 2018-2019

SEZNAM VSEH GRADIV NA OŠ KOG ZA 2018-2019