Karierna orientacija

slika astronavt

Dragi učenci, spoštovani starši,

vsak devetošolec zaključuje svojo osnovnošolsko pot hkrati z zahtevnim odločanjem o izbiri najprimernejšega srednješolskega programa oz. poklica. To je odločitev, na katero vpliva veliko dejavnikov: osebnostne lastnosti, interesi posameznika, sposobnosti in zmožnosti, zdravje, ekonomske zmožnosti,…zato je prav, da se pred odločitvijo čim bolj informirate.

1. Informacije o poklicih in srednjih šolah boste našli na šoli:

pri šolski svetovalni delavki,

-na oglasni deski KARIERNA ORIENTACIJA (v pritličju),

-številnih spletnih straneh:

http://www.mojaizbira.si

http://www.cpi.si

2. štipendiranje

Zoisove in kadrovske štipendije:

http://www.sklad-kadri.si

Državne štipendije

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/

Štipendije za deficitarne poklice

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/

Obvestilo o razpisu za deficitarne štipendije v šolskem letu 2019/20:

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2019

Kratek film o štipendijah za deficitarne poklice:

3. Aktualne informacije za vpis v 1. letnik srednje šole v šolskem letu 2019/20

ROKOVNIK ZA DEVETOSOLCE O VPISU V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2019/20