Vrtec

Svetovalna služba v vrtcu opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo v vrtcu in za vrtec. Njen temeljni cilj je omogočiti in podpreti optimalni razvoj vsakega otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. Delo svetovalne službe v vrtcu je namenjeno vsem otrokom, ki so vključeni v vrtec. Vključuje se v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vrtca. Pri svojem delu sodeluje s strokovnimi delavci, vodstvom, zunanjimi institucijami in starši in si prizadeva:

-da bi odrasli otroke bolje razumeli in zaznali njihove potrebe, ter se nanje primerno in usklajeno odzvali,

-da bi starši z vrtcem sodelovali v partnerskem odnosu, načrtovanju ter spremljanju otrokovega razvoja in napredka.

SVETOVALNA DELAVKA NUDI STARŠEM POMOČ IN SVETOVANJE PRI:

vključitvi in navajanju otroka na življenje v vrtcu,

-vzgoji in otrokovem razvoju,

-reševanju težav, ki jih ima otrok ob kritičnih situacijah v družini,

-prehodu in pripravi na vstop v šolo,

-odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav in stisk (težave pri hranjenju, spanju, močenju postelje, nemirnosti, agresivnosti,…),

-pomoči otrokom s težavami in motnjami v razvoju,

-spodbujanju nadarjenega otroka.

Za svetovanje in posvetovanje se starši odločijo prostovoljno, lahko se zanj dogovorijo osebno, s pomočjo otrokove vzgojiteljice ali po telefonu.

Svetovalno delo v vrtcih Miklavž in Kog opravlja:

Nadja DomjaniĆ Curk, prof. ped. in zgo.(tel.: 02/741-63-54)

Dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami izvajata:

-defektologinja Tanja Prosnik Žunec

-logopedinja Barbara Kirič

pedagoginja Tadeja Mernik (do vrnitve defektologinje Irene Žalar)

DOKUMENTI IN OBRAZCI:

VLOGA ZA VPIS V VRTEC

Obrazec za izpis iz vrtca

Obrazec za oprostitev plačila

VABILO ZA VPIS V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2019/20 NAJDETE NA SPODNJI POVEZAVI

VABILO ZA VPIS V VRTEC 2019