23 Nov 2017

Tekovanje iz znanja o SLADKORNI BOLEZNI

0 Komentarjev

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� REZULTATI TEKMOVANJ IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI,A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� A�OLSKO TEKMOVANJE: A�petek,A� 13. 10. 2017A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�A� DRA?AVNO TEKMOVANJE: sobota, 18. 11. 2017

Ime in priimek Razred ToA?ke DoseA?ek (A?olsko tekmovanje) DoseA?ek A�(drA?avno tekmovanje)
Nina BogA?a 9. a 39 bronasto priznanje a�� uvrstitev na drA?avno tekmovanje

SREBRNO PRIZNANJE

(35 toA?k)

Sara Horvat 9. A�a 39 bronasto priznanje a�� uvrstitev na drA?avno tekmovanje

brez priznanja

(29)

Eva Pesrl 8. a 38 bronasto priznanje a�� uvrstitev na drA?avno tekmovanje

SREBRNO PRIZNANJE

(33 toA?k)

Lia VaupotiA? 9. a 37 bronasto priznanje
Tina Zadravec 9. a 36 bronasto priznanje
Teja Glavica 9. a 35 bronasto priznanje
Stefanija FlinA?ec 8. a 35 bronasto priznanje
Sergej Trstenjak 8. a 33 bronasto priznanje
Niko Kosec 8. a 31 bronasto priznanje
Bjan MikoA?iA? 8. a 31 bronasto priznanje
Klara Fekona 9. a 27
AleA? Majer 8. a 23

 

  1. A?len pravilnika o tekmovanju:

Bronasto tekmovanje dobi tekmovalec, ki na A?olskem tekmovanju doseA?e najmanj 31 toA?k.A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� A� A� A� A� – Na drA?avnem tekmovanju sodelujejo prvi trije najbolje uvrA?A?eni tekmovalci, ki so na A?olskem tekmovanju dosegli vsaj 34 toA?k. A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� A� A� A�A� a�� ZLATO priznanje dobi tekmovalec, ki na drA?avnem tekmovanju doseA?e najmanj 37 toA?k. A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�A�A� A� A�A� a��SREBRNO priznanje dobi tekmovalec, ki na drA?avnem tekmovanju doseA?e najmanj 32 toA?k.

A?ESTITKE VSEM TEKMOVALCEM!

Mentorica tekmovanja:A� Simona TomaA?iA?

  1. 11. 2017, MiklavA? pri OrmoA?u

[na vrh]
O Avtorju