Skoči na glavno vsebino

Gozdna šola in gozdni vrtec

PROJEKT GOZDNA ŠOLA 

 Naša šola se je v šolskem letu 2021/22 pridružila Mreži gozdnih vrtcev in šol Slovenije, s katero upravlja Inštitut za gozdno pedagogiko in ima podporo pri Zavodu RS za šolstvo. 

 ČLANI TIMA GOZDNE ŠOLE: 

Simona Tomažič, Maja Zidarič, Mojca Kovačič, Janja Lozinšek, Fleur Tkalčec, Nadja Domjanič Curk, Mojca Novak 

 ZAKAJ GOZDNA ŠOLA 

Gozdne šole ponujajo odmik od današnje standardizirane vzgoje in poučevanja. Pri doseganju ciljev, učitelji upoštevajo otrokove naravne značilnosti in potrebe odraščanja: gibanje, iskanje izzivov, ki so potrebni za razvoj nevrološkega sistema, svoboda, prosta igra, raziskovanje, gradnja socialnih odnosov … To je poučevanje, ki prinaša nove priložnosti, več avtonomije, vseživljenjsko učenje, raziskovanje, odkrivanje bogastva virov, samozavest, samozaupanje, ustvarjalnost in pozitivno učno klimo. Vse našteto velja tako za pedagoške delavce kot otroke. 

 IZVAJANJE GOZDNE PEDAGOGIKE 

 • Kot člani Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije bomo spodbujali kreativnost, inovativnost, radovednost, sodelovanje in odličnost naših otrok. Še naprej bomo težili k temu, da postane gozd s številnimi pozitivnimi učinki samoumeven del vsakodnevnih dejavnosti in ne le ena od mnogoterih možnosti, ki so otrokom le občasno na voljo. Nekateri učitelji smo že, nekateri morda še bodo redno obiskovali z učenci bližnji gozd in obenem iskali pot nazaj k naravi, k večji svobodi gibanja in razmišljanja, ki smo ga včasih že poznali, a ga je izrinil sodoben način življenja.  
 • Otroci se radi učijo v naravi, na svežem zraku in soncu, zato pri takem načinu dela zamenjamo samo prostor, metodologija dela, struktura časa in viri ostanejo enaki.   
 • S takim načinom dela in učenja bomo pozitivno vplivali na razvoj otrok, učenje povezovali z razvojem socialnih veščin. Zavedamo se, da narava lahko postane del otroka in vpliva na razvoj njegovih vrednot. Otrokov potencial bomo spodbujali z izkustvenim, raziskovalnim in doživljajskim pristopom. S pogostimi obiski gozda bo narava postaja stalnica v njegovem življenju.  
 • Gozdna pedagogika je metoda okoljskega vzgajanja in izobraževanja, ki ne ponuja samo spoznavanje gozda oz. narave, ampak bistveno posega tudi v vzgojo in celostno razvoj tako otrok kot odraslih. Je recept za zdrav um, umirjen in optimalen razvoj vseh nas. Gozd oblikuje vrednote, ki se ne odražajo samo v pozitivnem odnosu do narave in okolja, ampak tudi v ustreznem doživljanju samega sebe in življenja. 
 • Delo izven učilnice je prednost in izziv hkrati. Gozd našim učencem ponuja možnosti, da lahko premagujejo izzive, hkrati pa so v stiku z naravo. Izhajamo iz potreb otrok, njihovih idej in želja. V naravi imamo učitelji in učenci možnost, da se povežemo na drugačen način, kot bi se lahko v razredu. Gozd ponuja odlično možnost za učenje v naravi in nam ponuja dovolj prostora za akademska znanja, razvijanje socialnih veščin, izkušnje, medsebojno sodelovanje in daje prednost raziskovanju, razvijanju radovednosti in domišljije. 
 • Stiki z naravo so pomembna predpostavka za zdrav duševni razvoj otrok. Gozd, travnik, polje, potok, zelenje, drevesa, živali, sveži zrak, vse to ima bogata naravna učilnica, ki ima za strop nebo in otroke pritegne k zaznavanju in spontanemu raziskovanju. Narava jih v svoji močni umirjenosti tudi motivira za učenje, sodelovanje, razvoj govora, navezovanje stikov, občutek pripadnosti skupini, medsebojno sodelovanje in pomoč in jim omogoča razvoj motoričnih veščin ustvarjalnosti, kritičnega razmišljanja in reševanja problemov. 
 • Na srečo imamo v bližnji okolici šole več mirnih kotičkov v naravi, v katerih bomo s prilagoditvami lahko dosegali zastavljene cilje. V gozdu je mogoče pri vseh predmetih, s primernimi in dobro načrtovanimi aktivnostmi, uresničiti veliko učnih  ciljev,  katerim je dodano še koristno gibanje na svežem zraku. 
 • Torej čisto preprosto POVEZUJMO SE Z NARAVO. 

          CILJI 

 •  omogočanje in spodbujanje ter razvijanje gibalne dejavnosti otrok 
 •  večkrat mesečno odhajanje v gozd 
 •  pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti 
 •  spodbujanje ustvarjalnosti 
 •  krepitev sodelovanja in komunikacije 
 •  razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti 
 •  seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja 
 •  doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti,          

 stalnem spreminjanju skozi letne čase 

 •  razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive      

      narave 

 •  spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave 
 •  medpredmetno povezovanje z uporabo naravnih materialov 
 •  seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju 

 PRIDOBITEV Z VKLJUČITVIJO V MREŽO GOZDNIH ŠOL 

Z vključitvijo v Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije  pridobimo veliko kontaktov, idej in uradno potrditev, da smo del Mreže. Na povezavi: https://www.gozdna-pedagogika.si/mreza-gozdnih-vrtcev-in-sol/ Redno nas bodo obveščali o seminarjih, novostih in drugih vsebinah, ki nam bodo pomagale pri našem delovanju. Vabljeni k ogledu njihove uradne spletne strani Mreže gozdnih vrtcev. 

GOZDNE DEJAVNOSTI NA ŠOLI 

 Na šolski spletni strani bomo objavljali naše dogodivščine skozi šolsko leto.  

       

            

 

 Zapisala vodja projekta Simona Tomažič 

Dostopnost