Obvezni predmeti

Obvezni predmeti za OŠ so predpisani – PREDMETNIK


BIOLOGIJA

TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI

Zveza društev Diabetikov Slovenije v šol. letu 2022/23 vabi učence osnovnih šol na  že 24. tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni.                                                                                             Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni bo potekalo na dveh  nivojih:

  • šolsko: v petek, 14. 10. 2022 (ob 13.00)
  • državno: v soboto, 19. 11. 2022 (ob 11.00)

Učenci vse potrebne informacije v zvezi s tekmovanjem  (pravilnik tekmovanja, literatura)    najdete na spletni strani Zveze društev Diabetesa Slovenije

https://www.diabetes-zveza.si/solska-tekmovanja/vabila-in-seminarji/razpis-tekmovanja-v-znanju-o-sladkorni-bolezni-2022-2023/

Prav tako so na spletni strani pod rubriko ŠOLSKA TEKMOVANJA ( https://www.diabetes-zveza.si/solska-tekmovanja/vprasalniki-in-resitve/  )objavljeni vprašalniki in odgovori iz tekmovanj prejšnjih let.

Na tekmovanje se bomo pripravljali :

  • torek, 5. ura  9.a
  • četrtek, 0. ura 8.a

Učiteljica Simona Tomažič

REZULTATI TEKMOVANJA


SLOVENŠČINA

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE

V letošnjem šolskem letu je tekmovanje za Cankarjevo priznanje potekalo hitreje  kot vsa leta doslej. Šolsko tekmovanje se je za učence 4. in 5. razreda odvijalo 12. 11. 2019, ob 11. uri. Učenci od 6. do 9. razreda so tekmovali 12. 11. 2019, ob 13. uri.

Razveseljivo je dejstvo, da se je šolskega tekmovanja udeležilo kar 17 učencev naše šole.

Povezana slika

Za učence od 1. do 3. razreda bo tekmovanje potekalo 2. 4. 2020.

BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE so prejeli:

DAVID TRSTENJAK

PIA ANTOLIČ

NEŽA PESRL

ŽANA ZEMLJIČ

MOJCA BEDEKOVIČ

LEA POLANEC

Mojca Bedekovič in Lea Polanec sta se uvrstili na območno tekmovanje, ki bo potekalo 9. 1. 2020 v Slovenski Bistrici.

Vsem tekmovalcem čestitam za dosežene rezultate.

Saša Horvat, vodja tekmovanja


ŠPORTNA VZGOJA – ŠPORT:

Športno vzgojo na naši šoli  sestavljajo:

  •    Obvezni predmet:  ŠPORT (ŠPO); 5.-9. razred
  •    Izbirni športni predmeti: Šport za sprostitev (ŠSP), Šport za zdravje (ŠZZ)                                                                                                            Izbrani šport rokomet (IŠR)
  •       Interesne dejavnosti:  Atletika, Nogomet in Rokomet

 

Učitelj Športa: Bojan CUNK


FIZIKA

Učenci 8. on 9. razreda naj utrjujejo snov preko interaktivnih vaj – učim se.

Učitelj: Franc Fajfar


 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

Učenci 6., 7., in 8. razreda naj pripravijo skice izdelkov, ki jih bodo naredili iz preostanka materialov iz zbirke gradiv.

Učitelj: Franc Fajfar