Karierna orientacija

KARIERNA ORIENTACIJA

Učenci se z različnimi poklici seznanjajo skozi celotno osnovnošolsko izobraževanje v okviru učnih načrtov posameznih predmetov, dni dejavnosti na to temo. Intenzivneje pa se s karierno orientacijo soočajo v 8. in 9. razredu, in sicer v okviru razrednih ur, spoznavanja literature, spletnih strani in individualnega svetovanja.

Učenci od 7. do 9. razreda so vsako leto januarja skupaj s starši vabljeni na tržnico poklicev, kjer se predstavljajo srednje šole in dijaški domovi Podravja in Pomurja.

DEJAVNOSTI V OSMEM RAZREDU:

RAZREDNE URE S SVETOVALNO DELAVKO:

 • Učenci v 8. razredu razmišljajo o dejavnikih, ki vplivajo na odločitev za poklic oz. izobraževalno pot
 • Intenzivneje razmišljajo o lastnih interesih, sposobnostih, možnostih (testiranje s pomočjo programa Kam in Kako)
 • Spoznavajo različne poklice
 • Spoznavajo izobraževalni sistem v Sloveniji in njegove značilnosti
 • Zarišejo prve osnutke svoje izobraževalne poti
 • Spoznavajo informativne spletne strani

DEJAVNOSTI V DEVETEM RAZREDU:

 • V oktobru potekajo individualni razgovori s svetovalno delavko,  reševanje Vprašalnika o poklicni poti in predstavitev Rokovnika o vpisu
 • V novembru na roditeljskem sestanku ponudimo  informacije o poteku vpisa oz. dejavnostih, ki jih v povezavi s tem čakajo
 • V januarju se udeležijo tehniškega dneva na temo “To bo moj poklic” in Tržnice Poklicev, seznanijo se z vsebino Razpisa, individualno svetovanje
 • V februarju se udeležijo informativnih dni
 • V marcu poteka izpolnjevanje Prijave za vpis
 • Od marca do maja poteka individualno svetovanje ob morebitnih prenosih prijav
 • V juniju jih seznanimo z možnostmi štipendiranja

KARIERNA ORIENTACIJA V ŠOLSKEM LETU 2021/22

-DAN DEJAVNOSTI TO BO MOJ POKLIC – OBISK VZORČNEGA MESTA V VELENJU – 2.11.2021 (7.-9. RAZRED)

-RAZREDNE URE, INDIVIDUALNI RAZGOVORI S SVETOVALNO DELAVKO

-KARIERNI SEJEM – NOVEMBER 2021

 

VPRAŠALNIK O POKLICNI POTI NAJDETE NA TEJ POVEZAVI