Zaposleni

V zavodu OŠ Miklavž pri Ormožu je trenutno v šoli in vrtcu zaposlenih 51 delavcev. V centralni šoli Miklavž pri Ormožu ter na podružnični šoli je redno zaposlenih 24 strokovnih delavcev, 7 strokovnih delavcev, zaposlenih na drugih šolah, pa na naši šoli dopolnjuje svojo obvezo. Seznam vseh delavcev, ki  delajo v osnovnošolskem programu je tukaj.

V vrtcu Miklavž pri Ormožu in Kog je zaposlenih11 strokovnih delavcev.

Za dobro organiziranost zavoda ter prijetno počutje vseh deležnikov vzgojno izobraževalnega procesa skrbi 11 tehnično-administrativnih delavcev.