Skoči na glavno vsebino

Šolska knjižnica

ZAKLADNICA S POSLANSTVOM

Šolska knjižnica je osrednji in vitalni del šole, njena zakladnica znanja  in  informacijsko, učno ter kulturno stičišče. Osnovno poslanstvo šolske knjižnice je:

  • zagotavljati potrebno knjižnično gradivo za uspešno izvajanje dejavnosti šole in doseganje njenih ciljev;
  • vzgajati učence v samostojne uporabnike knjižnice, njenega gradiva in informacijskih virov; 
  • spodbujanje branja kakovostnih knjig in s tem gojenje odnosa do branja kot vrednote in razvoj ustreznih bralno-učnih strategij pri učencih;
  • nuditi potrebno podporo celostnemu in vsestranskemu  razvoju osebnosti vsakega posameznika.

Bralni kotiček Miklavž

Šolska knjižnica –  je naš prostor za učenje, bivanje, izmenjavo mnenj, osebnostno rast in spletanje prijateljskih vezi. To je gostoljuben kraj sprejetosti in iskanja, h kateremu se  vedno znova radi vračamo.


Poslanstvo in vizija                                        

Iz letnega delovnega načrta …                                             

Knjižnični red                                                                             

Urnik knjižničarke 2023-2024

Učbeniški sklad 

Seznami gradiv  2023-2024 Miklavž in Kog 

Bralna značka 

Ekološka bralna značka

Projekt Beriva skupaj 2023-2024 predstavitev, plakat

Svoje učenje načrtujem                  

Kako se je treba učiti 

Dostopnost