Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Šolska svetovalna delavka se s svetovalnim odnosom do udeležencev, staršev in učiteljev vključuje v procese dogovarjanja, sodelovanja, povezovanja in pobude.

Vsakodnevno sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno – izobraževalnega dela. Pri svojem delu pa sodeluje tudi z zunanjimi institucijami (Center za socialno delo, Zavod za šolstvo, Zdravstveni dom).

PODROČJA DELA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE:

 • Z otroki in starši se svetovalna delavka prvič sreča ob vpisu v 1. razred in nato spremlja njihovo vključitev v delo in življenje na šoli.
 • Pomoč nudi tako udeležencem kot staršem, ki v procesu vzgoje in izobraževanja naletijo na kakršnekoli težave ali dileme.
 • Vodi proces odkrivanja, evidentiranja in identifikacije nadarjenih učencev.
 • Sodeluje pri koordinaciji dela z učenci s posebnimi potrebami.
 • Z učenci se srečuje v okviru karierne orientacije ter jim ob koncu osnovne šole svetuje pri izbiri srednje šole.
 • Svetuje učencem pri razreševanju različnih težav povezanih z lastnim razvojem, učenjem, odnosi s starši, učitelji, vrstniki.
 • Svetuje učiteljem pri razreševanju različne učno-vzgojne problematike povezane z delom, načrtovanjem učnega procesa in razreševanjem konfliktnih situacij.
 • Izvaja individualne in skupinske ure učne pomoči za učence s posebnimi potrebami ter sodeluje z zunanjimi strokovnimi delavci.
 • Spremlja in analizira učni uspeh ter vzgojno problematiko.
 • Sodeluje in vodi projekte (Uvajanje mediacije, sorazredništvo …).
 • Nudi pomoč pri organizaciji izobraževanja pedagoških delavcev.
 • S svojim delom si prizadeva za dvig psiho-socialne klime v šoli.

UČENEC/UČENKA,

v življenju vsi večkrat naletimo na težave, smo v dvomih ali žalostni, potrebujemo nasvet ali samo toplo besedo. Veliko svojega časa preživiš v šoli, zato je dobro da veš, da lahko v takšnih trenutkih na šoli poišče osebo, ki ti bo poskušala pomagati. To je lahko najljubši učitelj, razrednik, vsekakor pa je to tudi svetovalna delavka.

Nanjo se lahko obrneš:

 • kadar ugotoviš, da ti učenje povzroča težave, dobivaš slabe ocene,
 • ko si s kom v konfliktu,
 • ko iščeš informacije o poklicih in srednjih šolah, štipendijah,
 • ko se odločaš o izbirnih predmetih,
 • ko imaš težave doma.

Šolsko svetovalno delo na naši šoli opravlja pedagoginja Tjaša Šnajder vsak dan v času med 7. in 14. uro. Poiščete jo lahko v pisarni v 1. nadstropju šole, pokličete na tel. št.: (02) 741-63-54 ali 031 600 152 ali pošljete sporočilo po  e-pošti tjasa.snajder@guest.arnes.si  oz. po eAsistentu (šola).

V primeru morebitne stiske se lahko obrnete po pomoč tudi na:

 • TOM telefon za otroke in mladostnike. Pokličete lahko vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, med 12. in 20. uro na brezplačno številko 116 111, pišete na tom@zpms.si ali izberete druge možnosti za komunikacijo.
 • Posvet – Center za psihološko pomoč, ki osebam v duševni stiski omogočajo pogovore po telefonu na 031 704 707 vsak delovni dan med 9.00 in 19.00. Dosegljivi so tudi na info@posvet.org.
 • Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik za svetovanje v duševni stiski. Dosegljivi so na 116 123, 01 23 91 673 ali samarijan@gmail.com.
 • SOS telefon je 24-urna zaupna telefonska linija za ženske in otroke – žrtve nasilja v družini. Dosegljivi so na 080 11 55 in sostelefon@drustvo-sos.si.
 • Dodatna pomoč je dosegljiva pri lokalnih zdravstvenih domovih, v sklopu katerih delujejo Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Centri za krepitev zdravja, kontakte in delovne čase pa lahko najdete na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocjadusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplačne

Odgovor je pogovor.®

Dragi učenci, drage učenke,
kadar smo v stiski in notranja občutja postanejo pretežka, ni potrebno, da z njimi ostajamo sami. Vsako na prvi pogled še tako nerešljivo in težko situacijo lahko začnemo reševati tako, da se najprej nekomu zaupamo in pogovorimo, kajti prav vsi ljudje potrebujemo pogovor. Kadar smo negotovi, žalostni, jezni, razočarani, nam pogovor lahko pomaga, da se počutimo lažje, se razbremenimo in dobimo občutek, da v stiki nismo sami.
Če imate občutek, da svoje stiske ne zmorete zaupati nikomur, so vedno na voljo svetovalke in svetovalci TOM telefona. Tukaj bo vedno nekdo, ki se bo prijazno odzval, prisluhnil, razumel, spodbujal in skupaj z vami poiskal možne rešitve.
TOM telefon vas vabi k ogledu videa. Odgovor je pogovor.®
Povezava do videa: https://www.youtube.com/watch?v=ei2yWJmvziY
Video je nastal v okviru projekta Center za varnejši internet v sodelovanju s socialnim marketingom Iz principa.

 

VABLJENI, DA SI OGLEDATE TUDI NASLEDNJE SPLETNE VIRE:

PROGRAM MIRA – NACIONALNI PROGRAM DUŠEVNEGA ZDRAVJA

DRUŠTVO PSIHOLOGOV SLOVENIJE

DIGITALNO PAMETNI 2024 – ZDRAVNIŠKA ZBORNICA

SMERNICE ZA UPORABO ZASLONOV – ZDRAVNIŠKA ZBORNICA

DRUŽINSKI NAČRT UPORABE ZASLONOV – LOGOUT

ENERGIJSKE PIJAČE NISO ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE – NIJZ

 

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

Dostopnost