Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Šolska svetovalna delavka se s svetovalnim odnosom do udeležencev, staršev in učiteljev vključuje v procese dogovarjanja, sodelovanja, povezovanja in pobude.

Vsakodnevno sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno – izobraževalnega dela. Pri svojem delu pa sodeluje tudi z zunanjimi institucijami (Center za socialno delo, Zavod za šolstvo, Zdravstveni dom).

PODROČJA DELA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE:

 • Z otroki in starši se svetovalna delavka prvič sreča ob vpisu v 1. razred in nato spremlja njihovo vključitev v delo in življenje na šoli.
 • Pomoč nudi tako udeležencem kot staršem, ki v procesu vzgoje in izobraževanja naletijo na kakršnekoli težave ali dileme.
 • Vodi proces odkrivanja, evidentiranja in identifikacije nadarjenih učencev.
 • Sodeluje pri koordinaciji dela z učenci s posebnimi potrebami.
 • Z učenci se srečuje v okviru karierne orientacije ter jim ob koncu osnovne šole svetuje pri izbiri srednje šole.
 • Svetuje učencem pri razreševanju različnih težav povezanih z lastnim razvojem, učenjem, odnosi s starši, učitelji, vrstniki.
 • Svetuje učiteljem pri razreševanju različne učno-vzgojne problematike povezane z delom, načrtovanjem učnega procesa in razreševanjem konfliktnih situacij.
 • Izvaja individualne in skupinske ure učne pomoči za učence s posebnimi potrebami ter sodeluje z zunanjimi strokovnimi delavci.
 • Spremlja in analizira učni uspeh ter vzgojno problematiko.
 • Sodeluje in vodi projekte (Uvajanje mediacije, sorazredništvo …).
 • Nudi pomoč pri organizaciji izobraževanja pedagoških delavcev.
 • S svojim delom si prizadeva za dvig psiho-socialne klime v šoli.

UČENEC/UČENKA,

v življenju vsi večkrat naletimo na težave, smo v dvomih ali žalostni, potrebujemo nasvet ali samo toplo besedo. Veliko svojega časa preživiš v šoli, zato je dobro da veš, da lahko v takšnih trenutkih na šoli poišče osebo, ki ti bo poskušala pomagati. To je lahko najljubši učitelj, razrednik, vsekakor pa je to tudi svetovalna delavka.

Nanjo se lahko obrneš:

 • kadar ugotoviš, da ti učenje povzroča težave, dobivaš slabe ocene,
 • ko si s kom v konfliktu,
 • ko iščeš informacije o poklicih in srednjih šolah, štipendijah,
 • ko se odločaš o izbirnih predmetih,
 • ko imaš težave doma.

Šolsko svetovalno delo na naši šoli opravlja pedagoginja Tjaša Šnajder vsak dan v času med 7. in 14. uro. Poiščete jo lahko v pisarni v 1. nadstropju šole, pokličete na tel. št.: (02) 741-63-54 ali pošljete sporočilo po  e-pošti tjasa.snajder@guest.arnes.si  oz. po eAsistentu (šola).

Podporo ljudem, ki se v času epidemije in z njo povezanih ukrepov soočajo z različnimi stiskami nudijo  različni strokovnjaki. V nadaljevanju so navedene kontaktne številke, kamor se lahko v primeru morebitne stiske obrnete po pomoč.

 • Psihološka podpora ob epidemiji Covid-19 (24 ur/dan) na brezplačni telefonski št. 080 51 00. Strokovno pomoč nudijo izkušeni psihologi, psihoterapevti in drugi strokovnjaki s področja duševnega zdravja.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike na 116 111 (vsak dan med 12.00 in 20.00)
 • Svetovalnice za psihološko pomoč Posvet, ki osebam v duševni stiski omogočajo pogovore po telefonu ali videu na 031 704 707 in 031 778 772 vsak delovni dan med 8.00 in 18.00, terapevti Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, dosegljivi na tel. št. 01 600 93 26 (vsak dan od 16.00-20.00). Klic v duševni stiski na 01 520 99 00 (vsak dan med 19.00 in 7.00 zjutraj) in zaupna telefona Samarijan in Sopotnik na 166 123, dosegljiva 24 ur na dan.
 • Dodatna pomoč je dosegljiva pri lokalnih zdravstvenih domovih, v sklopu katerih delujejo Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Centri za krepitev zdravja, kontakte in delovne čase pa lahko najdete na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocjadusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplačne
 • V primeru nasilja se posamezniki lahko obrnejo na Društvo SOS na telefonu: 031 699 333 (od 9.00-15.00), 080 11 55 (od 12.00 do 18.00) in na drustvo-sos@drustvo-sos.si ali na Društvo za nenasilno komunikacijo na 031 770 120, vsak dan od 8.00-20.00.
 • Za splošna vprašanja glede koronavirusa, tolmačenja odlokov, omejitev in napotitev na morebitne druge strokovnjake, je vzpostavljen tudi klicni center 080 14 04, ki deluje vsak delovnik med 8.00 in 20.00. Na vprašanja odgovarjajo študenti višjih letnikov medicine ob podpori strokovnjakov različnih področij.

 

KAKO MI BO LAŽJE V ČASU, KO MORAMO OSTATI DOMA

(nasveti za čas  učenja na daljavo)

NASVETI ZA DRUŽINE

VELIKO ZANIMIVIH IN KORISTNIH INFORMACIJ NAJDETE NA SPLETNI STRANI DRUŠTVA PSIHOLOGOV SLOVENIJE

http://www.dps.si/za-javnost/koronavirus/

NEKOLIKO DRUGAČNO DRUŽINSKO ŽIVLJENJE

NASVETI ZA UČENCE

KAJ NAREDIM, ČE DOMA DOŽIVLJAM NASILJE

SPLETNA PREDAVANJA, NASVETI ZA UČENJE

VABILO K OGLEDU SPLETNEGA PREDAVANJA O USPEŠNEM UČENJU

(Darko Hederih, Domen Smerdelj)
– V tišini ali ob glasbi in
– Jutranji čudež.

 

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

Dostopnost