6. razred

ŠOLSKO LETO: 2021/2022

RAZRED: 6. A

PREDSEDNIK: ROK POLANEC

TAJNICA: EVA KIRIČ

ČLANA ŠOLSKE SKUPNOSTI: ROK POLANEC, GAŠPER NIEDORFER

RAZREDNIČARKA: SUZANA VIDEMŠEK (elektronska pošta:  suzana.kosec@guest.arnes.si, dopoldanska govorila ura: TOREK, 11.05 – 11.50)

SORAZREDNIČARKA: SIMONA KLASINC

PREDSTAVNICA STARŠEV: MATEJA JANEŽIČ