7. razred

Razrednik: Simona Tomažič                     email:  simona.tomazic1@guest.arnes.si

Sorazrednik: Nadja Domjanić Curk

Predstavnik staršev: gospa Sonja Ozmec

Razredni odbor:

  • predsednik razredne skupnosti: DAVID TRSTENJAK
  • tajnik: HANA ZOREC
  • predstavnika šolske skupnosti: DAVID TRSTENJAK, PIA ANTOLIČ