Izbirni predmeti

 

 OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

PREDMET IZVAJALEC
IZBRANI ŠPORT – ROKOMET BOJAN CUNK
ŠPORT ZA ZDRAVJE – ŠZZ BOJAN CUNK
ŠPORT ZA SPROSTITEV – ŠSP BOJAN CUNK
OBDELAVA GRADIV LES-OGL SIMON HEBAR
LITERARNI KLUB SIMONA KLASINC
POSKUSI V KEMIJI-POK SIMONA TOMAŽIČ
SODOBNA PRIPRAVA HRANE-SPH SIMONA TOMAŽIČ
ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU-ONA SIMONA TOMAŽIČ
LIKOVNO SNOVANJE 1-LS 1 MOJCA GRULA
MULITMEDIJA SONJA FAJFAR

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

PREDMET RAZRED IZVAJALEC

ŠPORT (MIKLAVŽ)

RAČUNALNIŠTVO

4.-6.R

4.-5.R

BOJAN CUNK

SABINA JURKOVIČ

TEHNIKA 4.-6.R SIMON HEBAR
ANGLEŠČINA 1.R MAJA MREŽAR KORBAN
NEMŠČINA 7.-9.R SUZANA VIDEMŠEK

 


POSKUSI V KEMIJI

To smo mi POK-ovci in POK-ovke

SLIKE POVEDO VEČ KOT 1000 BESED

  1.  SUHI LED
  2. Z VLAKOM V Center eksperimentov MARIBOR
  3. OBISK Ormoške VINSKE KLETI