Izbirni predmeti

Pri izbirnih predmetih lahko učenci pokažejo svojo ustvarjalnost in dodatno izboljšajo svoja močna ali interesna področja.

Vse o izbirnih predmetih lahko najdete na spletni strani ministrstva za šolstvo:MIZS_slo

Izbirni predmeti izbrani v šolskem letu 2018/2019

IZBIRNI PREDMET 
UČITELJ
VNN Franc Fajfar
Gledališki klub Simona Klasinc
Literarni klub Simona Klasinc
Likovno snovanje Mojca Grula
Izbrani šport -rokomet Bojan Cunk
Šport za zdravje BojanCunk
Šport za sprostitev Bojan Cunk
Naravoslovje in tehnika Franc Fajfar


Neobvezni izbirni predmet: NEMŠČINA

INTERAKTIVE_ÜBUNGEN_8A_Wohnen

Zur Entspannung (za sprostitev)

 

Interaktive Übungen für Schüler

Unregelmäßige_Verben

Deutsch interaktiv


VNN – varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami: