Izbirni predmeti

Pri izbirnih predmetih lahko učenci pokažejo svojo ustvarjalnost in dodatno izboljšajo svoja močna ali interesna področja.

Vse o izbirnih predmetih lahko najdete na spletni strani ministrstva za šolstvo:MIZS_slo

Izbirni predmeti izbrani v šolskem letu 2014/2015

IZBIRNI PREDMET      
UČITELJ
Ansambelska igra Leon Lah
Turistična vzgoja Saša Lačen
Obdelava gradiv – les Franc Fajfar
VNN Franc Fajfar
Gledališki klub Simona Klasinc
Literarni klub Simona Klasinc
Likovno snovanje Mojca Grula
Izbrani šport -rokomet Bojan Cunk
Šport za zdravje BojanCunk
Šport za sprostitev Bojan Cunk
Naravoslovje in tehnika Franc Fajfar
Računalništvo-Urejanje besedil Sonja Fajfar