Šport

                  Šport na OŠ Miklavž pri Ormožu obsega:

 Obvezni predmet ŠPORT – Nabor vsebin 2020-21 (na kratko kaj delamo pri Športu)

Izbirni športni predmeti: Šport za sprostitev (ŠSP), Šport za zdravje (ŠZZ), Izbrani šport rokomet (IŠR)

Športne ID:  ID atletika 2020-21 ID nogomet 2020-21 ID rokomet 2020-21  (program dela pri interesnih dejavnostih)