Prehrana v 2018/2019

 


4d520ca73093b6e18eebe65bc2717135Na šoli se zavedamo, da je tudi prehrana zelo pomemben dejavnik v življenju vsakega učenca, zato tudi tej namenjamo veliko pozornosti. Učencem na šoli in predšolskim otrokom v vrtcu nudimo zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Za dobro in ustrezno prehrano naših učencev skrbi kuharski tim v sestavi:
DANIJELA PRAPOTNIK – kuharica,
ROMANA ARNUGA – kuharica,
DANIJEL PROSNIK – kuhar,
ANICA STRELEC – kuharica in
SUZANA KOSEC – organizator prehrane.

Dvakrat letno se sestaja tudi skupina za prehrano, kjer predstavniki zaposlenih in staršev obravnavajo pobude, predloge in mnenja glede prehrane. Člani skupine:

 

 

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani ter Pravila šolske prehrane.

Prijavo na šolsko prehrano pa uredite z izpolnjenim obrazcem Prijava na šolsko prehrano.

Dietne obroke prehrane lahko prejema otrok oz. učenec, ki prinese ustrezno zdravstveno dokumentacijo in zdravniške napotke. Obrazce za zdravnika in navodila najdete na sledeči povezavi: Priporočila za medicinsko indicirane diete.

Obvestilo za starše ob pričetku šolskega leta 2018/2019

RestavracijaJEDILNIK V JUNIJU 2019: 

Jedilnik_v_šoli_JUNIJ

Jedilnik_v_vrtcu_JUNIJ

Projekti:

 

ŠOLSKA SHEMA je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Evropska unija je Državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti. V okviru tega ukrepa našim učencem v šoli delimo sveže sadje in mleko ter mlečne izdelke.

 

091112182523 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK je eden osrednjih dogodkov dneva slovenske hrane. Tudi letos smo ga obeležili v petek, 16. novembra 2018. Na šoli je potekal dan dejavnosti, v sklopu katerega so potekale različne aktivnosti. V sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije pa smo zapeli tudi Slakovo pesem “Čebelar”.

Rezultati ankete o prehrani (junij 2018) :

  1. UČENCI
  2. STARŠI
  3. OTROCI_VRTEC
  4. STARŠI_VRTEC
  5. ZAPOSLENI