Svet staršev

Tukaj lahko najdete poslovnik-sveta-starsev

 

SODELOVANJE S STARŠI

Naša šola sodeluje s starši pri usklajevanju prizadevanj za zdrav telesni in duševni razvoj otrok in pri neposredni pomoči staršem za uresničevanje nekaterih nalog iz programa življenja in dela šole oziroma vrtca. Sodelovanje staršev in šole uresničujemo preko roditeljskih sestankov, govorilnih ur z razrednikom, z drugimi učitelji, s šolsko svetovalno delavko, ravnateljem šole ter preko različnih neformalnih oblik druženja. Šola intenzivno sodeluje s starši tudi pri karierni orientaciji učencev. Za starše organizira izobraževalne teme na skupnih in oddelčnih roditeljskih sestankih. Roditeljski sestanki so najmanj trije letno. Dnevni red za roditeljske sestanke soustvarja svet zavoda. Obravnava se sprotna problematika. Starše informiramo o aktualnih vprašanjih iz življenja in dela šole.

Svet staršev skrbi za organizirano vključevanje staršev v življenje in delo šole in za uveljavljanje njihovega vpliva. člane sveta staršev izvolijo starši na oddelčnem roditeljskem sestanku.

Svet staršev razpravlja o vseh vprašanjih iz življenja in dela šole, oblikuje stališča, ki jih zastopajo starši na roditeljskih sestankih. Predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. Sestaja se vsaj trikrat letno.

Sodelovanje dom – A?ola:

MESEC

 

OBLIKA SREA?ANJA VSEBINA NOSILEC, IZVAJALEC CILJNA SKUPINA
SEPTEMBER

SRS

MIKLAVŽ

 

PREDSTAVITEV LDN-PREDNOSTNE NALOGE, POSEBNOSTI V ŠOLSKEM LETU

VLADO

HEBAR

STARA�I VSEH UA?ENCEV
ODDELČNA SREČANJA DOGOVORI O DELU ODDELKA V TEKOČEM ŠOLSKEM LETU

RAZREDNIKI

 

STARA�I UA?ENCEV POSAMEZNIH ODDELKOV
ORS PREDSTAVITEV ZIMSKE ŠOLE V NARAVI RAZREDNIKI STARA�I UA?ENCEV 5. RAZREDA
OKTOBER

GU

 

 

UČNO-VZGOJNI REZULTATI, TEKOČA PROBLEMATIKA RAZREDNIKI STARŠI VSEH UČENCEV
DELAVNICE JESENSKA DELAVNICA UČITELJI PB

STARŠI UČENCEV

OPB

A�

NOVEMBER

ORS KARIERNA ORIENTACIJA NADJA DOMJANIA CURK STARŠI UČENCEV 9. R
GU UČNO-VZGOJNI REZULTATI, TEKOČA PROBLEMATIKA RAZREDNIKI STARŠI VSEH UČENCEV

DELAVNICE

PB

USTVARJALNE DELAVNICE

UČITELJI

PB

STARŠI UČENCEV PB
A� PREDAVANJE VARNO NA SPLETU ZUNANJI STARŠI VSEH UA?ENCEV
DECEMBER GU

UČNO-VZGOJNI REZULTATI,

TEKOČA PROBLEMATIKA

RAZREDNIKI STARŠI VSEH UA?ENCEV
ORS DOGOVORI PRED ODHODOM V ZIMSKO ŠOLO V NARAVI RAZREDNIKI STARŠI UČENCEV 5. RAZREDA
JANUAR GU

UČNO-VZGOJNI REZULTATI,

TEKOČA PROBLEMATIKA

RAZREDNIKI STARŠI VSEH UA?ENCEV
A� OGLED PREDSTAVITVE POKLICNA ORIENTACIJA-TRA?NICA POKLICEV ZUNANJI, N. DOMJANIĆ CURK STARŠI UA?ENCEV III. OBDOBJA
A�FEBRUAR

SREA?ANJE

 

1. SREČANJE S STARŠI ŠOLSKIH NOVINCEV RAZREDNIA?ARKA ŠOLSKI NOVINCI IN NJIHOVI STARŠI
PREDAVANJE KAKO VZGAJATI OTROKA OB VSEH OBVEZNOSTIH? MARKO JUHANT STARŠI VSEH UČENCEV
A� ORS PREDSTAVITEV PLANINSKE ŠOLE V NARAVI

RAZREDNIA?ARKE

1. VIO

STARŠI UČENCEV 1. VIO
MAREC GU

UČNO-VZGOJNI REZULTATI,

TEKOČA PROBLEMATIKA

RAZREDNIKI STARŠI VSEH UČENCEV
ORS PREDSTAVITEV LETNE ŠOLE V NARAVI RAZREDNIK STARA�I UA?ENCEV 4. RAZREDA
APRIL GU

UČNO-VZGOJNI REZULTATI,

TEKOČA PROBLEMATIKA

RAZREDNIKI STARA�I VSEH UA?ENCEV
ORS PREDSTAVITEV IZBIRNIH PREDMETOV, PREDSTAVITEV NPZ RAZREDNIKI STARA�I UA?ENCEV OD 6. DO 9. RAZREDA
A�
MAJ GU

UČNO-VZGOJNI REZULTATI,

TEKOČA PROBLEMATIKA

RAZREDNIKI STARA�I VSEH UA?ENCEV
ORS DOGOVORI PRED ODHODOM V PLANINSKO ŠOLO V NARAVI RAZREDNIA?ARKE 1. VIO STARA�I UA?ENCEV 1. VIO
POHOD ORIENTACIJSKI POHOD UA?ITELJI OPB STARA�I UA?ENCEV OPB
A� SREA?ANJE 2. SREČANJE S STARŠI ŠOLSKIH NOVINCEV, DOGOVORI PRED VSTOPOM V  ŠOLO

RAZREDNIA?ARKA

 

STARA�I A�OLSKIH NOVINCEV
JUNIJ ORS DOGOVORI PRED ODHODOM V LETNO ŠOLO V NARAVI RAZREDNIA?ARKI STARA�I UA?ENCEV 4. R
A�

 

SODELOVANJE MED DOMOM IN ŠOLO: KOG

A�

MESEC

A�

OBLIKA SREA?ANJA VSEBINA NOSILEC, IZVAJALEC CILJNA SKUPINA
SEPTEMBER SREA?ANJE SPREJEM PRVOA�OLA?KOV

TANJA NOVAK,

MILENA OREA�NIK

STARA�I UA?ENCEV 1. B
SRS a��KOG PREDSTAVITEV LDN-PREDNOSTNE NALOGE, POSEBNOSTI V A�OLSKEM LETU

RAVNATELJ,

RAZREDNIA?ARKE

STARA�I VSEH UA?ENCEV

ODDELA?NA SREA?ANJA

 

DOGOVORI O DELU ODDELKA V TEKOA?EM A�OLSKEM LETU

RAZREDNIA?ARKE

 

STARA�I UA?ENCEV POSAMEZNIH ODDELKOV
A� ORS PREDSTAVITEV ZIMSKE A�OLE V NARAVI RAZREDNIA?ARKA STARA�I UA?ENCEV 5. RAZREDA
OKTOBER GU

UA?NO-VZGOJNI REZULTATI,

TEKOA?A PROBLEMATIKA

RAZREDNIA?ARKE STARA�I VSEH UA?ENCEV
DELAVNICA JESENSKA DELAVNICA UA?ITELJI PB STARA�I UA?ENCEV PB
DRUA?ENJE TRGATEV NA KOGU KOLEKTIV OA� KOG STARA�I VSEH UA?ENCEV
A�
NOVEMBER GU

UA?NO-VZGOJNI REZULTATI,

TEKOA?A PROBLEMATIKA

RAZREDNIA?ARKE STARA�I VSEH UA?ENCEV
A� PREDAVANJE VARNO NA SPLETU ZUNANJI STARA�I VSEH UA?ENCEV
A� DELAVNICE PB USTVARJALNE DELAVNICE UA?ITELJI PB STARA�I UA?ENCEV PB
DECEMBER GU

UA?NO-VZGOJNI REZULTATI,

TEKOA?A PROBLEMATIKA

RAZREDNIA?ARKE STARA�I VSEH UA?ENCEV
DELAVNICE PB ADVENTNA DELAVNICA UA?ITELJI PB STARA�I UA?ENCEV V PB
A� A�DAN ODPRTIH VRATA� VESELI DECEMBER

TANJA NOVAK

 

STARA�I UA?ENCEV 1. B IN 2. B
A� ORS DOGOVORI PRED ODHODOM V ZIMSKO A�OLO V NARAVI RAZREDNIA?ARKA STARA�I UA?ENCEV 5. RAZREDA
JANUAR GU

UA?NO-VZGOJNI REZULTATI,

TEKOA?A PROBLEMATIKA

RAZREDNIA?ARKE STARA�I VSEH UA?ENCEV
FEBRUAR SREA?ANJE 1. SREA?ANJE S STARA�I BODOA?IH PRVOA�OLA?KOV TANJA NOVAK STARA�I BODOA?IH PRVOA�OLA?KOV
A� ORS PREDSTAVITEV PLANINSKE A�OLE V NARAVI

RAZREDNIA?ARKE

I. VIO

STARA�I UA?ENCEV I. VIO
A� PREDAVANJE KAKO VZGAJATI OTROKA OB VSEH OBVEZNOSTIH MARKO JUHANT STARA�I VSEH UA?ENCEV
MAREC GU

UA?NO-VZGOJNI REZULTATI,

TEKOA?A PROBLEMATIKA

RAZREDNIA?ARKE STARA�I VSEH UA?ENCEV
ORS PREDSTAVITEV LETNE A�OLE V NARAVI RAZREDNIA?ARKE STARA�I UA?ENCEV 4. RAZREDA
DRUA?ENJEA� Z DELAVNICO OB MATERINSKEM DNEVU RAZREDNIA?ARKE MAMICE, BABICE UA?ENCEV
APRIL GU

UA?NO-VZGOJNI REZULTATI,

TEKOA?A PROBLEMATIKA

RAZREDNIA?ARKE STARA�I VSEH UA?ENCEV
ORS IZBIRNI PREDMETI RAZREDNIKI STARA�I VSEH UA?ENCEV
MAJ GU

UA?NO-VZGOJNI REZULTATI,

TEKOA?A PROBLEMATIKA

RAZREDNIA?ARKE STARA�I VSEH UA?ENCEV
ORS DOGOVORI PRED ODHODOM V PLANINSKO A�OLO V NARAVI RAZREDNIA?ARKEA� 1. VIO STARA�I UA?ENCEV 1. VIO
A� SREA?ANJE 2. SREA?ANJE S STARA�I BODOA?IH PRVOA�OLA?KOV TANJA NOVAK STARA�I BODOA?IH PRVOA�OLA?KOV
JUNIJ ORS DOGOVORI PRED ODHODOM V LETNO A�OLO V NARAVI RAZREDNIA?ARKA STARA�I UA?ENCEV 4. RAZREDA
A� DRUA?ENJE S KULTURNIM PROGRAMOM PODELITEV ZAKLJUA?NIH SPRIA?EVAL RAZREDNIA?ARKE STARA�I UA?ENCEV
A� SREA?ANJE KOLESARJENJEA� PO KOGU IN OKOLICI SABINA JURKOVIA? STARA�I UA?ENCEV 5. B

A�