Vrtec Miklavž

Vrtec Miklavž je del VIZ ENOTE MIKLAVŽ PRI ORMOŽU Z DISLOCIRANO ENOTO NA KOGU in s tem tudi del enovitega zavoda OŠ Miklavž pri Ormožu.

V vrtcu Miklavž v šolskem letu 2021/2022 delujejo 3 oddelki:

SKUPINA ODDELEK VZGOJITELJICE, VPO-VZGOJITELJICE
ŽELVICE

HETEROGENI ODDELEK

1 do 3 LETI STARIH OTROK

MARIJA FIŠTRAVEC STRNAD, MATEJA RAKUŠA

 

ŽOGE

KOMBINIRANI ODDELEK

2 do 4 LETA STARIH OTROK

HILDA PLOHL, MAJDA TOPLIČAR

STANISLAVA PŠAK – SPREMLJEVALKA

ČEBELICE

HETEROGENI ODDELEK

4 do 5 LET STARIH OTROK

JANJA KOCJAN,  RENATA ŠIMUNIĆ,

ADRIJANA OZMEC

OBRAZCI:

VLOGA ZA VPIS V VRTEC

OBRAZEC ZA OPROSTITEV PLAČILA

OBRAZEC ZA IZPIS IZ VRTCA

 

KLIKNI ⇓

GALERIJA PRETEKLIH DOGODKOV 2019/2020 >>
GALERIJA PRETEKLIH DOGODKOV 2020/2021 >>

Pa  se je začelo novo šolsko leto.  Med igro na dvorišču vrtca nas je opazil KUŽA PAZI, ki je bil na obisku v šoli in prišel še malo med nas. Obiska smo bili zelo veseli.