Vrtec Miklavž

VRTEC MIKLAVŽ

Vrtec Miklavž je del VIZ ENOTE MIKLAVŽ PRI ORMOŽU Z DISLOCIRANO ENOTO NA KOGU in s tem tudi del enovitega zavoda OŠ Miklavž pri Ormožu.

V vrtcu Miklavž v šolskem letu 2020/21 delujejo 3 oddelki:

SKUPINA ODDELEK VZGOJITELJICE, VPO-VZGOJITELJICE
SRČKI

HETEROGENI ODDELEK

1 do 2 LETI STARIH OTROK

HILDA PLOHL, MAJDA TOPLIČAR

NIKA NOVAK-projektno delo

MRAVLJICE KOMBINIRANI ODDELEK

MARIJA FIŠTRAVEC STRNAD, MATEJA RAKUŠA

STANISLAVA PŠAK-SPREMLJEVALKA

ČEBELICE HETEROGENI ODDELEK 4 IN 5 LET STARIH OTROK JANJA KOCJAN,  RENATA ŠIMUNIĆ, ADRIJANA OZMEC

OBRAZCI:

VLOGA ZA VPIS V VRTEC

OBRAZEC ZA OPROSTITEV PLAČILA

OBRAZEC ZA IZPIS IZ VRTCA

OBVESTILA:

Pred pričetkom novega šolskega leta  2020/21 si lahko starši preberete naslednja obvestila:

obvestilo za starše vrtca s protokoli-MIKLAVŽ

UVAJANJE NOVINCEV-protokol

KLIKNI ⇓

GALERIJA PRETEKLIH DOGODKOV 2019/2020 >>