Skupina ŽOGE

Za otroke v skupini ŽOGE skrbijo vzgojiteljici Hilda Plohl, Majda Topličar in spremljevalka Stanka Pšak.