Skupnost učencev

ŠOLSKA SKUPNOS

učencev OŠ Miklavž pri Ormožu

 

Naloga šolske skupnosti je ustvariti PRIJETNO, USTVARJALNO SKUPNOST, v kateri se vsi DOBRO POČUTIMO. Skupnost se mora ZNATI POGOVORITI in prepoznati ter REŠEVATI PROBLEME.

Oddelčne skupnosti se preko svojih predstavnikov (po dva učenca iz vsakega oddelka) povezujejo v skupnost učencev šole. Skupnost učencev šole sprejme letni program dela skupaj z mentorjem.

Naši cilji so:
aktivno sodelovanje pri vseh oblikah šolskega in izven šolskega dela;

zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dni dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola;

– sprotno reševanje problemov, vprašanj in pobud učencev;

pomoč sošolcem in mlajšim pri učenju;

krepitev medsebojnih odnosov v smislu nenasilja, strpnosti, medosebne komunikacije;

spremljanje pravic in dolžnosti učencev in opozarjanje na morebitne kršitve;

organiziranje šolskih prireditev in skupnih akcij;

– obravnavanje teme za otroški parlament.

PREDSTAVNIKI ODDELKOV V ŠOLSKEM LETU 2019/20 SO:
4. razred: Rok Polanec in Lucas Kumpuš
5. razred: Pia Antolič in David Trstenjak
6. razred: Neža Pesrl in Aleks Antolič
7. razred: Anja Lipovec in Nuša Štrucl
8. razred: Eva Jurkovič in Denis Špendija
9. razred: Eva Rakuša, Lea Polanec in Žiga Špendija