Pasavček

V okviru projekta PasavA?ek in nacionalne akcije Varnostni pasA�smo v A?olskem letu 2016/2017A�z uA?enci 1.-3. razreda OA� MiklavA? pred naA?o A?olo izvedli preverjanje, v katerem smo ugotavljali A?tevilo pripetih in ne pripetih potnikov, ki se pripeljejo vsako jutro do naA?ega A?olskega parkiriA?A?a.

Tudi v letoA?njem A?olskem letu se bomo pridruA?ili temu projektu in skrbeli za osveA?A?enost uA?encev I. VIO o prometni varnosti.