Projekti ESS

Logo_EKP_socialni_sklad_SLO

Projekt Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018- (obdobje od 1. 4. 2018 do 30. 11. 2018; po izteku pogodbe podaljšanje pogodbe do 31. 5. 2019)

(Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada)

V okviru projekta smo v OŠ Miklavž pri Ormožu, dne 1. 4. 2018, na projektno delovno mesto učitelj začetnik zaposlili eno osebo za osem mesecev.

S tem smo sledili namenu javnega razpisa – čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov. Kandidatka bo ob pomoči mentorice pridobivala vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravila vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja. Kandidatka se seznanja z življenjem in delom na šoli, hospitira pri pouku od 1. do 5. razreda, spoznava načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela, aktivno sodeluje pri dnevih dejavnosti, izvaja učno pomoč učencem z učnimi težavami, je prisotna na govorilnih urah in konferencah, spoznava osnove formativnega spremljanja, po potrebi nadomešča odsotne pedagoške delavce, pomaga pri dežurstvu in varstvu vozačev, seznanja se z urejanjem dokumentacije ob zaključku šolskega leta, izvedba praktičnih nastopov.

Projekt “Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017-18” (obdobje A-od 1.8.2017 do 31.12.2017)

(Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada)

V okviru projekta smo v vrtcu Miklavž dne 1. 8. 2017 na projektno delovno mesto pomočnice vzgojiteljice zaposlili 1 osebo za obdobje 5 mesecev. S tem smo sledili tudi namenu razpisa; pripomoči k čimprejšnji in ciljno usmerjeni aktivaciji mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev.
Kandidatka se na projektnem delovnem mestu ob podpori mentorice aktivno usposablja za samostojno delo oz. pridobiva vse potrebne kompetence za opravljanje dela na tem delovnem mestu.

Med drugim je kandidatka v obdobju od 1.avgusta 2017 do konca decembra 2017 opravljala praktične nastope za strokovni izpit, se udeleževala strokovnih usposabljanj v okviru zavoda in izven, spremljala otroke pri različnih aktivnostih, sodelovala in spodbujala otroke pri prosti igri, samostojnem oblačenju, sodelovala in spodbujala komunikacijo otrok ob knjigah, sodelovala pri gibalnih aktivnostih,…