Šolski sklad

 

IME SKLADA: Šolski sklad OŠ Miklavž pri Ormožu
PREDSEDNICA SKLADA: Tanja Novak
ŠTEVILKA TRR: 01287-6030673512 s pripisom za »ŠOLSKI SKLAD«.
E-MAIL: tanja.novak@guest.arnes.si

 

Hvala vsem, ki upoštevate našo prošnjo in prispevate v Šolski sklad. S tem osrečujete naše otroke in učence! Z vašim darilom bomo previdno in preudarno ravnali. Vsak znesek, ki ga prispevate, nam zelo veliko pomeni. Še enkrat hvala!
                     Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Miklavž pri Ormožu

 

                                                                    
      PRAVILNIK ŠS                                               ZLOŽENKA                                             PROGRAM DELA

 

SPREMLJAJTE NAŠE DELO …

 

 

USTANOVNA SEJA_zapisnik
1. KORESPODENČNA SEJA_zapisnik
2. REDNA SEJA_zapisnik

                                                                                                      

dopis starši                vloga za denarno pomoč                                     dopis podjetja                 pogodba za donacijo