Šolski sklad

V šolskem skladu zbiramo sredstva donatorjev, s katerimi financiramo nadstandardni program, kupujemo izobraževalno tehnologijo in pomagamo socialno ogroženim.

Šolski sklad vodi upravni odbor sestavljen iz delavcev šole in predstavnikov staršev – predsednik Franc Fajfar.


Naši donatorji: