Šolski sklad

V šolskem skladu zbiramo sredstva donatorjev, s katerimi financiramo nadstandardni program, kupujemo izobraževalno tehnologijo in pomagamo socialno ogroženim.

Šolski sklad vodi upravni odbor sestavljen iz delavcev šole in predstavnikov staršev – predsednik Franc Fajfar.

Za vse, ki bi želeli donirati v šolski sklad je  št. računa:   01287-6030673512 /s pripisom “za šolski sklad”


Naši donatorji: