Skoči na glavno vsebino

OBVESTILO STARŠEM O IZBRANIH GRADIVIH ZA ŠOLSKO LETO 2024-2025 IN NJIHOVEM NAROČANJU

Potrebščine

Spoštovani starši/skrbniki!

Na spodnjih seznamih so gradiva, ki so jih izbrali naši učitelji in  jih bodo učenci obeh šol uporabljali v šolskem letu 2024-2025.

 

 

POSTOPKI ZA IZPOSOJO IN NAROČANJE GRADIV ZA 2024-2025:

Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada:

Starši izpolnite naročilnico, ki ste jo prejeli za brezplačno izposojo kompleta učbenikov iz učbeniškega sklada za prihodnje šolsko leto. Naročilnico vrnite razredničarkam najkasneje do 17. 6. 2024 oziroma do 14. 6. 2024, za bodoče petošolce obeh šol.

Učna gradiva za 1. triletje:

V skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov Uradni list RS. št. 12 z dne 28. 2. 2020, so učna gradiva (delovni zvezki) za 1., 2. in 3. razred del učbeniškega sklada. Učenci jih prejmejo v uporabo brezplačno in jih ni potrebno vračati ob zaključku pouka. Starši jih naročite skupaj z učbeniki na naročilnici, ki jo oddate razrednikom do 17. junija.

Gradiva bodo otroci v prvih dneh novega šolskega leta prejeli v šoli.

Delovni zvezki za učence od 4. do 9. razreda in šolske potrebščine za vse učence:

Starši se na podlagi seznama samostojno odločite, kje boste gradiva naročili oz. kupili. Za učence OŠ Miklavž in podružnične šole Kog jih lahko naročite tudi na povezavi: Kopija nova,  kjer lahko obenem prispevate manjšo donacijo za pomoči potrebne otroke, če se boste za to odločili.

V vednost staršem učencev bodočega  4., 5. in 6. razreda Miklavž: 13. junija  je pri neobveznem izbirnem predmetu Tehnika prišlo do spremembe, saj se predmet prihodnje leto ne bo izvajal. Namesto njega se bosta izvajala neobvezni izbirni predmet Gledališče in Šport, pri katerih gradiva ne bodo potrebna.

Seznama izbranih gradiv za 2024-2025 objavljena zgoraj sta dokončna.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost